Jak napisać list motywacyjny

Szukasz pracy? List motywacyjny może okazać się decydujący przy wyborze Twojej kandydatury.

Jak napisać list motywacyjny
Pamiętaj, nie tylko CV liczy się przy Twojej ocenie!

List motywacyjny jest przeważnie niezbędny podczas składania aplikacji w sprawie pracy. Jest to dokument do którego sięga rekruter, gdy zainteresuje go CV kandydata i chciałby dowiedzieć się więcej o danej osobie. Jednak źle napisany list przekreślić może wszelkie szanse kandydata posiadającego nawet najlepsze kwalifikacje, jest bowiem wizytówką interesanta.

List powinien być zwięzły i przejrzysty, dobrze widziane jest zmieszczenie całości na papierze A4. Zawierać powinien informacje takie jak kompetencje, cele zawodowe jakie stawia przed sobą kandydat, sukcesy, które odniósł a które mogą mieć znaczenie dla pracodawcy i motywacja z jaką zainteresowany składa aplikację.

W górnym prawym rogu znaleźć powinny się:

 • miejscowość
 • data

a poniżej:

 • funkcja jaką pełni adresat
 • nazwa i adres firmy
 • imię i nazwisko osoby prowadzącej rekrutację

W lewym górnym rogu zamieścić należy własne dane:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer kontaktowy
 • adres e-mailowy

Wstęp zawierać powinien odpowiedzi na takie pytania jak:

 1. na jakie stanowisko aplikuje interesant?
 2. gdzie i kiedy ukazało się ogłoszenie?

Jeśli w ogłoszeniu podany był numer referencyjny należy umieścić go w tej części listu.

Ważne jest, aby nazwa stanowiska pokrywała się z tą umieszczoną w ogłoszeniu.

Następnie przejść należy do zagadnień takich jak:

 • dlaczego kandydat stara się o pracę na danym stanowisku
 • posiadane kwalifikacje
 • posiadane doświadczenie

Pamiętać należy, że wszystkie informacje zawarte w piśmie powinny być możliwe do zweryfikowania. W tej części listu motywacyjnego wskazać można także cechy charakteru, które przydatne będą na danym stanowisku. Jest to również odpowiednie miejsce na wytłumaczenie zagadnień poruszonych w CV takich jak na przykład luki w życiorysie.

Pamiętać należy, że w liście motywacyjnym nie należy umieszczać negatywnych informacji na swój temat.

W ostatniej części listu motywacyjnego podziękować należy za uwagę i przeczytanie listu, podkreślić gotowość do pracy oraz chęć pojawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Istnieje kilka zasad, których nie należy łamać podczas pisania listu motywacyjnego. Są to między innymi:

 • brak konkretów
 • prywatne informacje
 • błędy językowe
 • brak podstawowych danych
 • powielanie informacji zawartych w CV

Gotowe dokumenty zawsze należy sprawdzić dwa razy, szczególnie pod kątem błędów ortograficznych i językowych. Ważne jest także, aby zarówno CV jak i list motywacyjny były zaadresowane do odpowiedniej firmy i osoby. Błędy takie popełniane są zwłaszcza podczas składania aplikacji do więcej niż jednej firmy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie