Jak obliczana jest rata kredytu?

Pożyczając od banku pieniądze dobrze jest wiedzieć, jak wyznaczana jest rata kredytu i w ten sposób przygotować się na czekające nas wydatki.

Jak obliczana jest rata kredytu?
Ile co miesiąc zapłacisz za swój kredyt?

Zaciągając jakikolwiek kredyt dobrze jest nie tylko wiedzieć, jaką ratę będziemy spłacać, ale również znać sposób jej wyznaczania, by zawsze być w stanie kontrolować jej wysokość i lepiej planować własne wydatki. W jaki sposób obliczana jest rata kredytu?

Rata kredytu – co to właściwie jest?

Każdy, kto posiada bankowe zadłużenie doskonale wie, że rata kredytu to comiesięczna płatność wymagana w ramach spłaty zaciągniętego długu. 

Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że większość rat składa się z dwóch podstawowych częściczęści odsetkowej i kapitałowej, a do tego często wielu kosztów ubezpieczeniowych, na przykład składki ubezpieczenia niskiego wkładu czy utraty pracy. 

Chociaż znanych rodzajów rat wyróżnić można całkiem sporo, najczęściej stosowanymi przy okazji typowych kredytów bankowych są rozwiązania oparte na ratach stałych i malejących. Jak je wyznaczyć?

Rata stała

Stała rata kredytu obliczona może zostać na podstawie wzoru:

SR = K * q^i * (q-1)/(q^i-1),

gdzie:

  • SR – stała rata kredytu
  • K – kwota, na jaką zaciągnięto kredyt,
  • i – ilość rat w okresie spłaty,
  • q – współczynnik procentowy równy 1 + (r/m), gdzie:
  • r – oprocentowanie kredytu,
  • m – ilość okresów kapitalizacji.

Przykład:

Stała rata kredytu dla zadłużenia na kwotę 100 000 złotych zaciągniętego na okres 10 lat przy rocznym oprocentowaniu wynoszącym 5% i ilości 12 rat w ciągu roku:

q = 1 + (5%/12) = 1,0041666

SR = 100000 * 1,0041666^120 * (1,0041666-1)/( 1,0041666^120-1)

Rata malejąca

Malejąca rata kredytu może zostać obliczona poprzez wyznaczenie części kapitałowej kredytu (kwota, na jaką zaciągnięto kredyt podzielona przez ilość wszystkich rat)...

Przykład:

Kapitałowa część raty dla zadłużenia na kwotę 100 000 złotych zaciągniętego na okres 10 lat przy rocznym oprocentowaniu wynoszącym 5% i ilości 12 rat w ciągu roku:

100000 / (12*10) = 833, (3) zł

...oraz wyznaczenie części odsetkowej kredytu (pozostała do spłaty kwota kredytu * oprocentowanie w skali roku/ilość rat w roku).

Przykład:

Odetkowa część raty dla zadłużenia na kwotę 100 000 złotych zaciągniętego na okres 10 lat przy rocznym oprocentowaniu wynoszącym 5% i ilości 12 rat w ciągu roku:

100000 * 5% / 12 = 416,66

Rata kredytu dla przykładu wynosi więc 833,3+416,66 zł

W każdym kolejnym miesiącu wysokość części odsetkowej zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem się kwoty pozostającej do spłaty.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie