Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak wiemy, posiadanie lokaty jest jedną z bezpieczniejszych metod mnożenia naszych oszczędności. Jeżeli nie wiecie, jak obliczyć zysk z lokaty, nadchodzimy z pomocą.

Jak obliczyć zysk z lokaty?
Matematyka dla posiadaczy lokat

Czym są lokaty?

Przypomnijmy, lokaty to produkty bankowe, które zaspokajają potrzeby banku oraz właściciela lokaty.

 • Bank posiada możliwość obracania zdeponowanymi pieniędzmi (np. poprzez wykorzystanie ich na udzielenie kredytu gotówkowego innemu klientowi), co stanowi dla niego pewną korzyść.
 • Właściciele środków finansowych dostają za to odpowiednie wynagrodzenie, które nazywamy oprocentowaniem.
 

Lokaty bankowe i ich rodzaje

 1. Lokaty terminowe – są to umowy między bankiem a klientem, które dotyczą lokowania pieniędzy. Zawiera się je na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał łącznie z odsetkami pod koniec okresu umowy. 
  • Odnawialne – po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana
  • Nieodnawialne – po upływie terminu pieniądze zostają nam wzrócone
 2. Lokaty dynamiczne – umowy z bankiem, które dotyczą lokowania środków i z której klient ma prawo wycofać się przed końcem okresu trwania umowy. Nie ma niebezpieczeństwa utraty odsetek. Wkłady te są zwykle niżej oprocentowane niż w lokacie terminowej.
 3. Lokaty rentierskie – polegają na lokowaniu pieniędzy na okres długoterminowy.Bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu.
 4. Lokaty pieniężne – jest to oprocentowany dochód z odrębnego konta-lokaty pieniężnej. Polega na często krótkoterminowym zamrożeniu pieniędzy w celu osiągnięcia zysku po upływie tego terminu (zysk powyżej stopnia inflacji).
 

Zysk do uzyskania z lokaty

Ilość naszych oszczędności, które możemy uzyskać deponując pieniądze w banku na wybranej lokacie zależy od kilku ważnych czynników:

 • oprocentowania, 
 • okresu trwania, czyli długości zdeponowania środków,
 • częstotliwości kapitalizacji odsetek.

Pieniądze, które odłożymy na lokacie pozwolą nam na uzyskanie wyższego zysku nie tylko dzięki wyższemu oprocentowaniu, ale również częstszej kapitalizacji. Nie zapomnijmy również, iż każdy zysk kapitałowy podlega obowiązkowemu podatkowi Belki, który pobierany jest przy każdym naliczeniu odsetek.

Co ciekawe, obliczanie zysku z lokaty pojawia się bardzo często jako zadanie maturalne z matematyki na poziomie podstawowym.

Aby to obliczyć korzystamy z następującego wzoru:

Pamietajcie o tym, że w sytuacji, kiedy lokata ma kapitalizację roczną, to n równe jest ilości lat, w których oszczędzamy.
Jeżeli kapitalizacja następuje trzy razy w roku (czyli co 4 miesiące), to procent musimy podzielić na trzy, a liczba kapitalizacji (n) w ciągu roku wynosi wtedy 3, w ciągu dwóch lat 6, a np. w ciągu 16 miesięcy n=4 (bo 4 razy występuje okres 4 miesięcy).

⇒ PRZYKŁAD
Spróbujmy jednak uprościć nieco metodę obliczania zysku ze zdeponowanych na lokacie środków na przykładzie.

Oszczędności: 5 000 złotych
Oprocentowanie lokaty w skali roku: 4%
Okres lokaty: 3 miesiące
Kapitalizacja odsetek: na zakończenie okresu

Pierwszym krokiem będzie wyliczenie oprocentowania dla okresu trwania lokaty: 4% / 4 (4 okresy 3 miesięczne w roku) = 1%
Drugim krokiem jest wyliczenie nieopodatkowanego zysku z odsetek: 5000 zł * 1% = 50 zł
Ostatnim krokiem będzie wyliczenie oszczędności netto: 50 zł * 0,81 (podatek Belki wynosi 19%) = 40,50 zł

Po 3 miesiącach na wybranej lokacie uzyskamy zatem zysk w kwocie ok. 40 złotych.

Szukasz Pewnej Lokaty? Wybierz wysokie oprocentowanie!
 

Kalkulatory lokat bankowych

Jeżeli powyższy wzór delikatnie mówiąc przeraża, polecamy skorzystanie z kalkulatorów dostępnych w Internecie:

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie