Jak ocenić płynność finansową firmy?

Płynność finansowa pozwala firmie przetrwać na rynku, wpływając na zdolność regulowania zobowiązań finansowych i opłacania faktur.

Jak ocenić płynność finansową firmy?
Wskaźniki dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Płynność finansowa firmy to jeden z podstawowych wskaźników mówiących o zdolności przedsiębiorstwa do dalszego funkcjonowania na rynku – terminowego opłacania rachunków i regulowania zobowiązań wobec innych podmiotów. Jak sprawdzić czy nasza firma jest wypłacalna?

⇒ Warto przeczytać: Zagrożona płynność finansowa firmy - co zrobić?
 

Płynność finansowa wskaźnikiem wiarygodności

Przedsiębiorstwo zachowujące płynność finansową nie ma problemów z terminowym wypłacaniem wynagrodzeń swoim pracownikom czy opłacaniem faktur wystawianych przez kontrahentów. W przypadku ubiegania się o kredyt bankowy płynność finansowa zdecydowanie zwiększa szansę jego otrzymania, stanowi bowiem gwarancję regularnych spłat kolejnych rat zadłużenia.

Płynność finansowa jest więc jednym z wyznaczników wiarygodności firmy, często decydującym o nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwem czy realizacji projektów przez nie zlecanych.

 

Jak sprawdzić płynność finansową?

Do standardowych mierników aktualnej płynności finansowej wykorzystywane są wskaźniki, przygotowane z myślą o finansach firmy.

 

Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności pozwala na skonfrontowanie poziomu majątku obrotowego i bieżących zobowiązań firmy. Zbyt wysoki wskaźnik informuje o nieefektywnym sposobie zarządzania majątkiem obrotowym, zbyt niski o świadczy o kłopotach z regulowaniem firmowych zobowiązań finansowych.

 

Wskaźnik podwyższonej płynności

Obliczenie wskaźnika podwyższonej płynności pozwala na zestawienie danych o wysokości majątku obrotowego z bieżącymi zobowiązaniami firmy. Zbyt wysoki może świadczyć o mało efektywnym wykorzystaniu środków wchodzących w skład majątku obrotowego, zbyt niski o problemach ze spłatą bieżących zobowiązań.

 

Wskaźnik gotówkowej płynności

Wysoki wskaźnik gotówkowej płynności informujący o stosunku posiadanych zasobów gotówkowych do bieżących zobowiązań firmy może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi – ich zasoby powinny być minimalizowane i włączane w bieżące obroty.

STOP rozlewowi paliwa w Twojej firmie!  

Wskaźnik płynności szybki

Wskaźnik pozwala na określenie, ile razy aktywa bieżące firmy wykazujące najwyższą płynność pokrywają krótkoterminowe zobowiązania przedsiębiorstwa. Zbyt wysoki wynik może wskazywać na niewłaściwą strukturę finansowania działalności, zbyt niski świadczyć o nadejściu kłopotów z regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych.

 

Nie tylko wskaźniki

W ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa pomogą nie tylko wskaźniki – niezwykle ważnym jest również obserwacja wszystkich kontrahentów i całego rynku pozwalająca na natychmiastową reakcję na zmiany i dostosowanie się do nich. O płynności finansowej świadczy też jakość aktywów czy posiadany stan zapasów. Tylko dokładna analiza wszystkich komponentów pozwala szczegółowo określić płynność finansową firmy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie