Jak ogłaszana jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest na mocy sądowego postanowienia. Dłużnik zostaje uznany upadłym w momencie wydania stosownego oświadczenia przez sąd.

Jak ogłaszana jest upadłość konsumencka?
Jak ogłosić niewypłacalność?
  • upadłość konsumencka
  • niewypłacalność
  • dłużnik
  • wierzyciele

Upadłość konsumencka to prawo ogłoszenia niewypłacalności dłużnika przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Przysługuje tym, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań względem wierzycieli, ale również osobom, których sumaryczna wartość długu przekroczy wysokość ich majątku.

Jak ogłaszana jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest na drodze postępowania sądowego na podstawie złożonego wniosku. 

Prawo złożenia odpowiedniego wniosku o wszęcie postępowania upadłościowego przysługuje dłużnikowi w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia zdarzenia decydującego o zasadności takiego wniosku. Wniosek może zostać złożony również przez przedstawicieli organów nadzorujących, założycielskich oraz każdego z wierzycieli, wobec których dłużnik nie reguluje zobowiązań.

Jak sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpatrywany jest przez sąd w trybie niejawnym w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od momentu jego wpłynięcia.

Co zawiera sądowe postanowienie ogłszajace upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest w formie sądowego postanowienia, zawierającego wszelkie dane osobowe dłużnika, spis wszystkich wierzycieli oraz osób posiadających prawo do nieruchomości będących własnością dłużnika, a także ich wezwanie do zgłoszenia wierzytelności w czasie od jednego do trzech miesięcy od momentu uznania upadłości konsumenta. Postanowienie sądu wyznacza również zarządcę, osobę posiadającą specjalną licencję uprawniającą do nadzorowania majątku upadłego.

Kiedy dłużnik staje się upadły?

Ogłoszenie przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej jest równoznaczne z uznaniem dłużnika upadłym.

Czytaj więcej:
Jak poprawić swoją zdolność kredytową? »
Oddłużanie na własną rękę czyli jak wyjść z długów? »
Jak sprawdzić czy moje dane są w rejestrze dłużników? »
Oddłużanie czy upadłość konsumencka? »
Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie