Jak oszczędzać na emeryturę

Większość młodych ludzi nie myśli o emeryturze i zakłada, iż opłacając obowiązkowe składki, zdołają odłożyć wystarczająco pieniędzy na przyszłość. Jak oszczędzać aby zapewnić sobie spokojną przyszłość?

Jak oszczędzać na emeryturę
Możliwości zwiększenia swoich emerytualnych środków jest sporo

Zastanawiając się jak oszczędzać na emeryturę, warto przypomnieć sobie podstawowe założenia systemu emerytalnego. Poza sposobami narzuconymi lub proponowanymi przez ustawodawcę mamy też całkiem sporo możliwości samodzielnego gromadzenia kapitału. Najważniejsze jednak w myśleniu o emeryturze jest uświadomienie sobie konieczności oszczędzania i możliwie najszybsze wyrobienie nawyku systematyczności w tym zakresie.

Emerytura - to co obowiązkowe

Obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych zakłada, że każdy pracujący gromadzi pieniądze na emeryturę w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowe składki w ramach tego systemu wynoszą 19,5% naszego wynagrodzenia brutto. Przelewane przez pracodawcę (lub wpłacane samodzielnie jeżeli prowadzimy własną działalność) każdego miesiąca pieniądze są zapisywane na indywidualnych kontach prowadzonych w ZUS lub ZUS i OFE.

Możemy dokonać wyboru sposobu w jaki będą pracowały nasze pieniądze wybierając gdzie przekażemy część swoich pieniędzy.

 • Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) mają gromadzić i lokować powierzone pieniądze w taki sposób aby ich rentowność była najwyższa. ZUS rejestruje dokonane wpłaty oraz okresowo rewaloryzuje i przelicza kapitał.
 • OFE miały stanowić filar wprowadzonego w 1999r modelu systemu emerytalnego. Jednak od połowy 2014r. do OFE może trafiać maksymalnie 2,7% naszego wynagrodzenia. Nie wdając się w ocenę tej zmiany, aby pieniądze trafiały do OFE należało złożyć odpowiednią deklarację w 2014 roku. Ci którzy zapomnieli lub nie wiedzieli, wszystkie pieniądze gromadzą w ZUS (zadbał o to ustawodawca).
 • Istnieje jednak możliwość powrotu do oszczędzania (częsciowego) w OFE w 2016r. a potem zawsze co 4 lata.

Maksymalna kwota jaka może zasilić nasze konto emerytalne w ramach systemu obowiązkowego to w 2015 r. 17815,50 złotych. Po przekroczeniu tej kwoty nasze wynagrodzenie nie jest już obciążane obowiązkową składką.

Dodatkowe oszczędzanie pieniędzy

Ustawodawca przewidział także dobrowolny system gromadzenia kapitału na emeryturę, wspierany zachętami o charakterze podatkowym.

Polega on na samodzielnym wpłacaniu pieniędzy na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), zarządzane przez profesjonalne instytucje finansowe.

 • Konto, na którym możemy gromadzić i co ważniejsze pomnażać nasze pieniądze może być prowadzone przez jeden z funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, banków, firm ubezpieczeniowych lub dobrowolnych funduszy emerytalnych.
 • Udostępniają one praktycznie większość swoich produktów związane z lokowaniem kapitału.
 • Możemy zatem wybierać i tworzyć własne strategie inwestowania gromadzonych pieniędzy. Począwszy od funduszy inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka, poprzez lokaty bankowe i polisy na życie z funduszami inwestycyjnymi.

Zgromadzone pieniądze możemy przenosić pomiędzy instytucjami i modyfikować przyjęte strategie pamiętając jednak o podstawowych warunkach zachowania ulg podatkowych.

Indywidualne konto emerytalne

Ulga podatkowa, zachęcająca do gromadzenia kapitału na kontach IKE, to zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych. Możemy zatem osiągnąć korzyść w postaci nie płacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, czyli od zysku osiągniętego z oszczędności. 

Podstawowe założenia dotyczące oszczędzania w IKE są następujące:

 • maksymalna kwota wpłaty to 300% przeciętnego wynagrodzenia i w 2015r. wynosi 11877 zł
 • z ulgi podatkowej można skorzystać dopiero w przypadku wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia
 • wcześniejsze wycofanie środków z IKE oznacza konieczność zapłacenia podatku dochodowego
 • zwolnienie podatkowe przysługuje tylko jeden raz tzn. po pierwszej wypłacie nie możemy podpisać drugiej umowy z IKE
 • możemy posiadać tylko jedno konto IKE

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Drugą możliwość gromadzenia środków na dodatkową emeryturę, korzystając z ulgi podatkowej daje założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Dokonane wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w bieżącym roku podatkowym. Oznacza to, że dokonana wpłata na IKZE zmniejszy wielkość płaconego podatku w bieżącym roku podatkowym. Konstrukcja IKZE jest następująca:

 • w przypadku wypłaty zgromadzonych środków nawet po osiągnięci wieku 65 lat, zapłacimy podatek zryczałtowany wynoszący 10%
 • maksymalna kwota wpłaty to 1,2 przeciętnego wynagrodzenia i w 2015r wynosi 4.750 zł.
 • W przypadku większej wpłaty podmioty prowadzące konta IKZE zwrócą nam nadwyżkę ponad wartość limitu.

Podmioty posiadające w swojej ofercie prowadzenie konta IKZE to praktycznie te same co wykazane wyżej, oferujące konta IKE.

Pracownicze programy emerytalne

W ramach przewidzianego w systemie dobrowolnego gromadzenia kapitału emerytalnego, wymienić należy też Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Są one organizowane przez pracodawców i mają charakter grupowego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. 

PPE są najczęściej formą dodatkowej motywacji pracowników (obok świadczeń medycznych, kart spodkowych i tp). Podejmując czy zmieniając pracę warto zatem sprawdzić czy przedsiębiorstwo oferuje pracownikom własny program emerytalny.

Wartość pieniądza w czasie

Myśląc o tym jak oszczędzać na emeryturę, najważniejsze jest jednak uświadomienie konieczności oszczędzania i systematyczności w tym zakresie. 

 • Należy pamiętać, że więcej osiągniemy odkładając systematycznie małe kwoty pieniędzy przez wiele lat niż odkładając dużo w ostatnich latach przed emeryturą.
 • Posługując się wzorem renty kapitałowej możemy łatwo policzyć, że przy tej samej rentowności kapitału, odkładając co miesiąc 100 złotych przez 35 lat zarobimy tyle samo co odkładając 870 złotych przez 10 lat.

Warto przyjąć jakąś strategie bazującą na stałych miesięcznych wpłatach albo na ustaleniu procentowego udziału oszczędności w dochodach (albo wpłacam 150 zł miesięcznie albo 5% osiąganych dochodów itp.). 

Każda strategia jest dobra jeżeli skutkuje powstawaniem oszczędności. Możliwości systematycznego oszczędzania jest wiele, w funduszach inwestycyjnych, bankach czy firmach ubezpieczeniowych a perspektywy otrzymywania wysokiej emerytury z systemu obowiązkowego są raczej wątpliwe. Przyjmijmy zatem założenie, że to co samodzielnie odłożymy jest naszym kapitałem, gwarancją bezpieczeństwa i godnego życia w przyszłości.

Przeczytaj również:
Kariera czy rodzina: co wybierają młodzi Polacy? »
Jak poprawić swoją zdolność kredytową? »
Jakie wady i zalety ma umowa o pracę? »
Uporządkuj swój budżet domowy i zacznij oszczędzać pieniądze »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie