Jak otrzymać kredyt studencki w roku 2012?

Kredyt studencki z rządowym dofinansowaniem to rozwiązanie dla osób uczących się, które nie mogą liczyć na wystarczającą pomoc finansową od rodziny. Sprawdź zasady udzielania kredytów studenckich w 2012 roku.

Jak otrzymać kredyt studencki w roku 2012?

Kredyty studenckie pojawiły się w Polsce w 1998 i każdego roku zyskują coraz większą popularność. Otrzymanie takiej formy dofinansowania jest idealnym rozwiązaniem dla każdego młodego człowieka, który potrzebuje dodatkowych pieniędzy a nie może liczyć na pomoc rodziny lub ma problemy ze znalezieniem pracy. 

 

Wnioski o taki kredyt mogą składać wszyscy studenci wyższych uczelni publicznych oraz nie publicznych, nie jest ważny tryb studiów, jednak nauka nie mogła być rozpoczęta po ukończeniu 25 lat. Dodatkowo o kredyt mogą się starać cywile studiujący na Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od niedawna kredyt dostępny jest również dla doktorantów. 

 

Co zrobić aby otrzymać kredyt studencki? Do 15 listopada należy złożyć wniosek w jednym z banków uczestniczących w programie, w tym roku są to PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank. Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim zaświadczenie z uczelni, na której mamy status studenta oraz zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy z wyliczeniem dochodu na jednego członka naszej rodziny z ubiegłego roku. Ponadto konieczne będzie przedstawienie poręczycieli, którzy będą zabezpieczeniem naszego kredytu. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej osoby, która wykazuje wystarczające dochody, możesz postarać się o specjalne poręczenie wydane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Decyzję o przyznaniu kredytu studenckiego otrzymasz do 15 lutego. 

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt oznacza, iż przez 10 miesięcy w roku na swoje konto będziesz otrzymywać 600 złotych przez cały okres studiów, maksymalnie 4 lata dla doktorantów lub 6 lat dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Największą zaletą takiego kredytu jest konieczność rozpoczęcia jego spłaty po dwóch latach od daty zakończenia swojej studenckiej przygody a okres kredytowania będzie minimum dwa razy dłuższy niż czas otrzymywania środków. Kolejną zaletą kredyt studenckiego jest wyjątkowo niska stopa oprocentowania, która wynosi połowę tzw. stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego, która aktualnie wynosi 5%. Oznacza to, iż oprocentowanie Twojego kredytu wyniesie zaledwie 2,5%. Dodatkowo, kredyt zostanie umorzony w 20% jeśli znajdziesz się w gronie najlepszych studentów (5%) z Twojej uczelni. Warto zatem zainwestować dodatkowe pieniądze na rozwój swoich zainteresowań i umiejętności. Kredyt może zostać umorzony w całości w szczególnych przypadkach uniemożliwiających Ci uregulowanie należności. 

 

Nie zapomnijmy jednak, iż aby otrzymywać pieniądze co miesiąc, dwa razy do roku po każdej sesji egzaminacyjnej musimy do banku dostarczyć zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta. Jeśli natomiast nie zdamy części egzaminów, spłatę kredytu będziemy musieli rozpocząć natychmiast.

 

Nie zaszkodzi zatem sprawdzić czy mamy szansę na taką formę dofinansowania. Warunki kredytu studenckiego są niezwykle atrakcyjne a uzyskanie pieniądze można zainwestować przede wszystkim w siebie. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie