Jak płatnik podatku rozlicza się z fiskusem?

W jaki sposób płatnik podatku rozlicza się z urzędem skarbowym w nowym roku? Kto musi złożyć deklarację elektroniczną, kto ma prawo wysłać papierowe dokumenty?

Jak płatnik podatku rozlicza się z fiskusem?
Różnica między płatnikiem a podatnikiem

W 2015 roku płatnik podatku będzie rozliczał się z fiskusem według nowych przepisów. O tym, czy deklaracja będzie musiała zostać obowiązkowo złożona przez Internet czy też płatnik podatku zachowa prawo wyboru pomiędzy tradycyjną a elektroniczną formą rozliczenia, zadecyduje przede wszystkim liczba podlegających mu podmiotów wobec których podatnik pełni rolę pobierającego zaliczkę na podatek lub wypłacającego jego zryczałtowaną wersję.

Kto to jest płatnik podatku?

Płatnikiem podatku jest każdy podmiot zobowiązany na postawie przepisów prawnych do wyznaczenia sumy podatku każdemu podlegającemu mu podatnikowi oraz wpłacenia obliczonej sumy organowi podatkowemu, któremu podlega, w terminie przez niego wyznaczonym.

Innymi słowy, płatnikiem podatku jest pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie różnych umów czy organ wypłacający stypendia. Płatnik oblicza jak wysoki podatek należy odprowadzić od każdego podlegającemu mu podatnika i przekazuje odpowiednią kwotę do odpowiedniego organu.

Jak płatnik podatku rozlicza się z fiskusem w 2015 roku?

Sposób rozliczenia z organem podatkowym zależy od ilości podlegających płatnikowi podatników.

Od jednego do pięciu podatników

Każdy płatnik, któremu podlega od jednego do pięciu podatników, wybrać może pomiędzy tradycyjnym i elektronicznym sposobem rozliczenia z fiskusem.

UWAGA! Pamiętajmy, że liczby podatników podlegających danemu płatnikowi nie definiuje ilość zawartych z nimi umów (podmiot, z którym płatnik zawarł więcej umów w ciągu ostatneigo roku rozliczeniowego nadal uznawany jest za jednego podatnika).

TERMINY: 

Druki sporządzone w wersji papierowej wysłać należy do 2 lutego bieżącego roku. Dodatkowy dzień zawdzięczamy jedynie temu, że ostatni dzień stycznia przypada na sobotę - w każdym następnym okresie rozliczeniowym obowiązującą datą jest koniec stycznia

Udostępnienie odpowiednich druków pracownikom płatnika może natomiast nastąpić, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, do końca lutego. Im wcześniej jednak dopełnimy wszelkich formalności, tym lepiej, biorąc pod uwagę, że już pod koniec stycznia druki muszą być gotowe do wysyłki do urzędu.

Płatnik rozliczający od jednego do pięciu pracowników może też wybrać opcjęelektronicznego rozliczenia – nie jest to jednak jego obowiązkiem. W tym przypadku termin przekazania druków urzędowi pozostaje niezmienny w stosunku do roku poprzedniego – płatnik ma czas do końca lutego.

6 i więcej podatników

Każdy płatnik rozliczający co najmniej sześciu podatników ma od tego rokuobowiązek elektronicznego rozliczenia z urzędem skarbowym. 

Wszystkie druki wysyłane pracownikom i podlegającym płatnikowi podatnikom mogą jednak zachować formę papierową

Elektroniczna deklaracja musi zostać zwieńczone e-podpisem, by dokument był ważny i mógł zostać rozpatrzony.

Pamiętajmy, iż każdy podatnik ma obowiązek samodzielnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, bez względu na dopełnienie wszelkich zobowiązań ze strony płatnika.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie