Jak Urząd Pracy pomaga bezrobotnym?

Straciłeś pracę? Urząd Pracy to jedne z pierwszych miejsc, do których warto się wybrać. Zarejestruj się i aktywnie korzystaj z pomocy.

Jak Urząd Pracy pomaga bezrobotnym?
Rządowe wsparcie dla osób bez pracy

Rejestracja w Urzędzie Pracy umożliwia uzyskanie dostępu do różnych form wsparcia w trudnej sytuacji bezrobocia. Po 60 dniach od ustalenia tak zwanego profilu pomocy - na podstawie indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej przygotowany zostaje szczegółowy plan działania, mający kompleksowo wspomóc daną osobę w efektywnym podjęciu zatrudnienia.

Jak działa Urząd Pracy?

Czynności Urzędu Pracy można podzielić na trzy profile:

  • Profil I – pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń (obejmuje także bony szkoleniowe), pokrycie kosztów związanych z przejazdem do miejsca pracy lub stażu, przygotowanie zawodowe, udzielenie pożyczki na podjęcie działalności, bony: stażowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie
  • Profil II – usługi na rynku pracy, pomoc w aktywizacji na rynku zawodowym
  • Profil III – program Aktywizacji i Integracji, programy specjalne wspierające zatrudnienie u danego pracodawcy lub w spółdzielni socjalnej oraz poradnictwo zawodowe w uzasadnionych okolicznościach

W stworzonym planie spisane zostają planowane działania Urzędu Pracy, osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, wstępne terminy realizacji oraz warunki zakończenia.

dodatkowA pomoc Urzędu Pracy

Niektóre osoby znajdują się w sytuacji, w której znalezienie pracy jest szczególnie trudne. Przez wzgląd na to mają one pierwszeństwo do udziału w programach specjalnych oraz w korzystaniu z pomocy Urzędu Pracy. Dzieje się tak wówczas, gdy osoba bezrobotna:

  1. Jest w wieku do 30 lat bądź powyżej lat 50
  2. W ciągu ostatnich 2 lat była zarejestrowana w Urzędzie Pracy przez 12 miesięcy
  3. Korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej
  4. Ma jedno dziecko do 6 roku życia bądź dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
  5. Jest niepełnosprawna

Bezrobotnym w wieku do 25 roku życia, Urząd Pracy w przeciągu 4 miesięcy od rejestracji ma obowiązek przedstawić propozycję zatrudnienia, szkolenia, odbycia stażu bądź przygotowania zawodowego dla dorosłych. W przypadku osób korzystających z pomocy społecznej, ale nie posiadających prawa do zasiłku, czas ten wynosi 6 miesięcy.

Pośrednictwo Urzędu Pracy oznacza tutaj udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia poprzez przedstawienie oferty, przekazanie informacji o prawach i obowiązkach, a także ukazanie sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Czytaj więcej:
Jak napisać list motywacyjny
6 podstawowych kryteriów oceny oferty pracy
ABC LinkedIn, czyli zwiększ swoje szanse na rynku pracy
Co robić po utracie pracy?
Jak otrzymać wymarzoną pracę? 4 podstawowe zasady pisania CV

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie