Jak ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości?

Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego, dzięki któremu bank nabywa ograniczonego prawa rzeczowego do objętej umową kredytową nieruchomości.

Jak ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości?
Na wniosek banku sąd wieczystoksięgowy nałoży na nieruchomość hipotekę
  • kredyt hipoteczny
  • hipoteka jako zabezpieczenie kredytu
  • księga wieczysta

Co to jest hipoteka?

 

Hipoteka jest najczęstszym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, dzięki któremu bank (lub inna instytucja, w której się zadłużamy) nabywa ograniczonego prawa rzeczowego do objętej umową kredytową nieruchomości. W przypadku, gdy kredytobiorca zaprzestanie spłaty comiesięcznych rat długu, utraci zdolność kredytową lub stanie się niewypłacalny z innych przyczyn, bank ma prawo dochodzić praw do swojej własności (sumy kredytu i należnych odsetek) z tejże nieruchomości. Oczywiście w sytuacji, gdy dług zostaje spłacony, bank traci również wszelkie prawo do nieruchomości.

 

Jak ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości?

 

Hipoteka ustanawiana jest na drodze porozumienia między stronami umowy, choć, niezaprzeczalnie, to bank (instytucja kredytowa) jest inicjatorem jej utworzenia. Kredytobiorca akceptuje warunki banku, aby uzyskać kredyt, bez jego zgody nie może dojść do wszczęcia procedury ustanowienia hipoteki. 

 

Podpisując umowę kredytową wskazującą określoną nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu automatycznie dajemy bankowi zgodę na proces ustanowienia hipoteki – sąd wieczystoksięgowy nie będzie wnikał w to, czy umowa taka rzeczywiście powinna zostać zawarta między stronami.

 

Bank musi zadbać, aby ustanowiona hipoteka faktycznie zabezpieczała jego interesy, kieruje więc do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, informujący o obciążeniu danej nieruchomości hipoteką i czerpania z niej korzyści w razie zaprzestania spłaty długu przez kredytobiorcę. Sąd wieczystoksięgowy, po zapoznaniu się z treścią przedłożonego wniosku i przeanalizowaniu załączonych dokumentów, uzupełni księgę wieczystą nieruchomości o stosowny wpis nakładający na nią hipotekę.

 

Hipoteka wygaśnie dopiero wówczas, gdy zaciągnięty wobec banku dług zostanie w całości spłacony wraz z należnymi instytucji kredytowej odsetkami i innymi kosztami towarzyszącymi. Bank informuje wtedy sąd wieczystoksięgowy o wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na daną nieruchomość, a ten dokonuje odpowiedniego wpisu anulującego.

 

Sprawdź również:

Kredyt hipoteczny - jakich dokumentów potrzebuję? »

Co zawiera umowa kupna sprzedaży mieszkania lub domu? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie