Z okazji nowego roku obniżamy oprocentowanie pożyczki o 50%
RRSO 10,56%
Sprawdź koszty kredytu

Przykład reprezentatywny dla wariantu 10 000 zł na 24 miesiące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 11 083,10 zł, oprocentowanie stałe: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 1083,10 zł (w tym: prowizja: 554,09 zł (5,25%), odsetki: 529,01 zł), 24 równe, miesięczne raty w wysokości 461,79 zł. Kalkulacja została dokonana na 30.12.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Wartość oprocentowania i prowizji jest obniżona o 50% w stosunku do standardowej oferty pożyczki. Pożyczkę na dowód mogą otrzymać osoby mające relację z Bankiem oraz uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Aby otrzymać Pożyczkę na dowód, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Zwiń

Jak wybrać odpowiednie zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu sprawi, że bank nie straci sumy zaangażowanej w umowę kredytową oraz należnych mu z jej tytułu odsetek.

Jak wybrać odpowiednie zabezpieczenie kredytu?
Formy zabezpieczenia różnią się w zależności od rodzaju kredytu oraz banku
  • hipoteka jako zabezpieczenie kredytu
  • kredyt mieszkaniowy
  • kredyt konsumpcyjny

Często jednym z warunków przystąpienia do umowy kredytowej jest wskazanie w jej treści odpowiedniego zabezpieczenia, które sprawi, że, w przypadku, gdy kredytobiorca utraci zdolność spłacania kolejnych rat kredytu, bank nie straci sumy zaangażowanej w umowę kredytową oraz należnych mu z jej tytułu odsetek, prowizji i wszystkich kosztów towarzyszących.

 

Banki zabezpieczają się szczególnie w przypadku, gdy o kredyt ubiegają się nowopowstające firmy, których przyszłe zyski nie dają się łatwo określić lub podmioty dysponujące niewielkim zapleczem finansowym. Zabezpieczenie kredytu to również opcja powstała z obawy, że przeprowadzone przez bank analizy zdolności kredytowej klienta okażą się błędne ze względu na pomyłki administracyjne lub niedokładność dostarczonych dokumentów.

 

Zabezpieczenie kredytu w zależności od rodzaju umowy

 

1. Kredyt mieszkaniowy – udzielany na zakup nieruchomości kredyt mieszkaniowy najczęściej zabezpieczany jest hipoteką, która obliguje do dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie kredytu. W razie utraty zdolności kredytowej lub zaprzestania spłacania kolejnych rat kredytu wynikającego z innych przyczyn bank ma prawo dochodzić roszczeń ze wskazanej nieruchomości,

 

2. Kredyt konsumpcyjny – coraz popularniejszy w Polsce rodzaj kredytu przeznaczany na przykład na zakup sprzętu elektronicznego czy urządzeń do wyposażenia domu zabezpieczany jest najczęściej, w zależności od jego kwoty, 

 

  • hipoteką (patrz wyżej),
  • przywłaszczeniem - prawo własności do przedmiotu zabezpieczenia w przypadku utraty zdolności kredytowej lub zaprzestania spłacania kolejnych rat kredytu wynikającego z innych przyczyn przechodzi na bank, choć przedmiot fizycznie pozostać może w rękach kredytobiorcy lub
  • zastawem - przedmiot zabezpieczenia rejestrowany jest jako zastaw, ale prawo własności pozostaje przy kredytobiorcy,

 

3. Kredyty obejmujące niewielkie kwoty – formą zabezpieczenia umów kredytowych zawieranych na niewielkie sumy może być blokada środków na koncie bankowym kredytobiorcy – bank ma prawo pobierać z rachunku kwotę w wysokości odpowiadającej ratom kredytu wraz z należnymi odsetkami,

 

4. Kredyty wymagające zabezpieczenia dodatkowego (uzupełniającego) – dodatkowe zabezpieczenie kredytu przyjąć może formę 

 

  • weksla (wystawianego in blanco przez kredytobiorcę i uzupełnianego przez bank informacjami na temat sumy i terminu spłaty w przypadku zaprzestania przez dłużnika rozliczania zobowiązań kredytowych) lub
  • poręczyciela (w sytuacji, gdy dłużnik zaprzestanie spłaty rat kredytu konieczność uregulowania zadłużenia przeniesiona zostanie na inny podmiot fizyczny lub prawny, którego zdolność kredytowa i stan finansowy zostały uprzednio przeanalizowane przez bank).

 

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu warto upewnić się, jakich zabezpieczeń wymagał będzie bank. Zabezpieczenia kredytu różnią się między sobą w zależności od placówki i rodzaju umowy kredytowej.

 

Sprawdź również:

Kredyt dla bezrobotnych, czyli jakie dochody akceptują banki »

Ubezpieczenie kredytu - tak czy nie? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie