Prawa konsumenta: Jak wygląda poprawna reklamacja usługi?

Reklamacja obejmuje wszystkie usługi wykonane niezgodnie z obowiązującą strony umową. Czy jednak reklamacja usługi różni się od chęci zwrotu towaru?

Prawa konsumenta: Jak wygląda poprawna reklamacja usługi?
Kiedy mamy prawo reklamować usługę?
  • reklamacja
  • niezgodność z umową

Każdemu konsumentowi przysługuje prawo reklamowania zakupionego produktu, który okazał się być niezgodny z warunkami umowy (nie spełnił funkcji gwarantowanych przez producenta, okazał się wadliwy lub znacząco różnił się, czy to w warstwie cech funkcjonalnych, czy fizycznych lub użytkowych, od zamówienia). Podobnie jak każdy produkt, mamy również prawo zareklamować usługę niezgodną z zawartą umową - czy to usługę dentystyczną, czy fryzjerską, czy obejmująca wymianę drzwi wejściowych do domu. Jak wygląda poprawna reklamacja usługi?

Prawo reklamacji

Reklamacja ma swoje podstawy zawsze wtedy, gdy wykonana usługa będąca przedmiotem umowy, okazuje się nie być z nią zgodna.

Przykładowo: po skorzystaniu z usługi wybielenia zębów nie widać żadnej różnicy w ich kolorze, po farbowaniu włosów u fryzjera zaczęły one garściami wypadać, monter miał wstawić drzwi wejściowe chroniące przed włamaniem, a nie zabezpieczył ich dodatkowym bolcami jak przewidywała treść umowy.

Poprawna reklamacja usługi

1. Jeśli stwierdzimy niezgodność wykonania usługi z umową, wykonawcy musimy przedstawić pisemną reklamację (wiele gotowych wzorów znaleźć można w Internecie). 

2. W zależności od stopnia wady lub niezgodności z umową, wnioskować możemy o:

  • zwrot pieniędzy,
  • ponowne wykonanie zleconego zadania,
  • obniżenie kosztów usługi,
  • usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odstąpienia od umowy.

3. Najczęściej obowiązującym terminem na rozpatrzenie reklamacji i wykonanie poprawek jest okres 14 dniu, chyba że strony wyznaczą inny termin na skorygowanie wady wykonania usługi lub naniesienie koniecznych zmian.

4. Jeśli naprawa lub usunięcie wad okaże się niemożliwe, wnioskować możemy o zwrot poniesionych kosztów lub obniżenie ceny usługi w zależności od stopnia wady. Stwierdzenie, jak bardzo istotna jest wada wykonanej usługi lub jej niezgodność z umową jest często kwestią sporną pomiędzy wykonawcą usługi a jej odbiorcą, z tego względu w przypadku wielu postępowań reklamacyjnych koniecznym może okazać się skorzystanie z opinii eksperta. To również na zdaniu biegłych swoją decyzję o zasadności odstąpienia od umowy oprze sąd w przypadku niemożności wypracowania zadowalającego obie strony rozwiązania bez jego interwencji.

Pamiętajmy, by w przypadku skorzystania z wadliwej usługi interweniować i nie napędzać biznesu nieuczciwym usługodawcom!

Sprawdź również:
Kto chroni prawa konsumenta w Polsce? »
Prawa konsumenta: Zwrot towaru do sklepu »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie