Jak wygląda spłata kredytu po rozwodzie?

Spłata kredytu nadal obowiązuje obu małżonków nawet gdy w wyniku sądowych postanowień dom lub mieszkanie przechodzą w całości na jedną osobę.

Jak wygląda spłata kredytu po rozwodzie?
Czy rozwód zmienia postanowienia umowy kredytowej?
  • spłata kredytu
  • kredyt hipoteczny

Zawarcie umowy o kredyt hipoteczny jest dla banku wiążące niezależnie od tego, czy ubiegająca się o niego para jest małżeństwem. Podobnie, rozstanie czy rozwód pary w świetle prawa nie zmieniają postanowień umowy - zachowuje ona ten sam kształt i obowiązuje na tych samych warunkach.  

 

Podział majątku a spłata kredytu

 

O ile podział majątku odbywa się na drodze polubownej rozmowy między stronami lub w wyniku postanowień sądu, o tyle bank, jeśli nie zaznaczono inaczej, wciąż uznaje byłych małżonków lub partnerów za podmioty zobowiązane do terminowej spłaty zobowiązań. Dwie osoby to dla banku większa gwarancja dopełnienia wszystkich punktów umowy.

 

Nawet jeśli w wyniku sądowych postanowień lub umownych ustaleń między partnerami dom lub mieszkanie, na które zaciągnięto kredyt, przechodzi w całości na jedną osobę (i staje się ona jego prawnym właścicielem), spłata kredytu nadal obowiązuje obu partnerów/byłych małżonków.

 

Zobowiązanie przeniesione na jedną osobę

 

WAŻNE: Spłata kredytu może zostać przeniesiona na jedną osobę dzięki instytucji przejęcia długu za obopólną zgodą zainteresowanych oraz banku po sporządzeniu odpowiedniego aneksu do umowy kredytowej.

 

Warto jednak pamiętać o tym, że spłata kredytu przeniesiona na jedną osobę wiąże się z koniecznością ponownego zbadania zdolności kredytowej dłużnika (w tym przypadku jednej osoby). Gdyby okazało się, że osoba ta nie jest w stanie spełnić wymaganych warunków kredytowych, bank zażądać może dodatkowych zabezpieczeń.

 

Byli małżonkowie mogą postarać się też sprzedać lub wynająć nieruchomość. Spłata kredytu odbyłaby się wtedy ze środków pozyskanych ze sprzedaży/wynajmu. Należy wziąć jednak pod uwagę, że na przestrzeni lat wartość obiektu mogła znacząco się obniżyć. Jest to również rozwiązanie odpowiednie jedynie dla osób, które mają możliwość znalezienia innego miejsca zamieszkania.

 

Sprawdź również:

Czy wspólne konto bankowe to dobry pomysł? »

Rozdzielność majątkowa a kredyt »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie