Jak wygląda spłata kredytu w obcej walucie?

Spłata kredytu może odbywać się teraz w walucie zakupionej w kantorze lub innym banku.

Jak wygląda spłata kredytu w obcej walucie?
Kredyt zaciągnięty w złotówkach można spłacać w dowolnej walucie
  • kredyt walutowy
  • aneks do umowy kredytowej
  • spread bankowy

Do niedawna kredyt walutowy (zaciągany najczęściej w euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich) spłacaliśmy i tak w złotówkach, a zmiana waluty opłacania rat wiązała się z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy, za który banki pobierały dodatkową opłatę (od 180 do nawet 250 złotych).

 

Obecnie, dzięki wprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S II, banki są zobligowane do przygotowania aneksu do umowy kredytowej za darmo, jeśli tylko dłużnik wyrazi chęć, aby spłata kredytu odbywała się w walucie obcej.

 

Zgoda banku na spłatę w walucie obcej

 

Pamiętać należy jednak również o tym, że ze względu na zawirowania na rynku walut uzyskanie zgody na spłatę w walutach obcych może okazać się trudne, chyba że to właśnie w walucie obcej pobieramy wynagrodzenie.

 

Chęć przejścia na spłatę kredytu w walucie obcej należy najpierw zgłosić bankowi. Ten zobligowany będzie do sporządzenia aneksu do oryginalnej umowy, w której zmienione zostaną warunki kredytowania. 

 

Spłata kredytu w walucie obcej

 

Jeśli posiadamy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w danym banku, automatycznie uzyskać powinniśmy zgodę na gotówkową spłatę kredytu w walucie obcej. W przypadku, gdy takiego konta nie mamy, otworzyć będziemy musieli specjalne konto walutowe, z którego dokonywać będziemy spłaty rat. 

 

Spłata kredytu w walucie obcej wiąże się w tym wypadku z koniecznością dokonywania comiesięcznej wymiany waluty (warto zorientować się jaką ofertę posiadają kantory internetowe), wpłacenia jej na konto walutowe i dokonania przelewu. Z drugiej jednak strony nie będziemy dłużej podporządkowani polityce spreadu banku

 

Spread to widełki pomiędzy kursem sprzedaży i kupna waluty, często ustalane dowolnie przez banki w celu uzyskania jak największego zysku – zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą antyspreadową spłata kredytu będzie więc mogła nastąpić w walucie zakupionej w kantorze lub w innym banku oferującym lepsze kursy walut.

 

Nie zapomnijmy więc sprawdzić, kto oferuje najlepsze ceny kupna i sprzedaży walut!

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie