Jak wygląda wypłata kredytu kredytobiorcy?

W jaki sposób realizowana jest wypłata kredytu? Kto może liczyć na jednorazowy przelew gotówki, kto otrzyma wypłatę w transzach?

Jak wygląda wypłata kredytu kredytobiorcy?
Kiedy otrzymamy pieniądze z banku?

Już na etapie sporządzania umowy o kredyt bank powinien nas poinformować, w jaki sposób zostaną nam wypłacone środki finansowe. Wypłata kredytu może przybierać różny charakter w zależności od rodzaju kredytu, jego wysokości czy placówki, w jakiej go zaciągamy. Wszystkie szczegóły muszą być jednak dokładnie opisane w umowie. Jak wygląda wypłata kredytu kredytobiorcy?

Jednorazowa wypłata kredytu

Jednorazowa wypłata kredytu najczęściej towarzyszy 

  • kredytom gotówkowym, zaciąganym na stosunkowo niewielkie kwoty oraz 
  • kredytom hipotecznym na zakup mieszkania lub domu. 

Wypłata następuje na 

  • konto osobiste klienta lub, 
  • jeśli taka forma okaże się wygodniejsza dla obu stron, na konto zbywcy lub dewelopera (w przypadku kredytów udzielanych na zakup domu) czy też 
  • inny rachunek wskazany przez kredytobiorcę (np. biura podróży lub sprzedawcy sprzętu AGD). 

W przypadku kredytów zaciąganych na remont domu bądź mieszkania, gotówka wypłacana jest bezpośrednio na konto osobiste klienta. Wypłata kredytu odbywa się najczęściej po spełnieniu określonych warunków umowy (np. okazania bankowi aktu notarialnego potwierdzającego zakup domu).

Wypłata kredytu w transzach

Transza to określona część kredytu, której wysokość regulowana jest zawieraną umowę. Kolejne transze mogą różnić się między sobą wysokością (transze malejące lub rosnące) lub mieć ściśle określoną stałą stawkę

Wypłacanymi w ten sposób kredytami są najczęściej te przeznaczone na budowę domu lub mieszkania (również w przypadku korzystania z usług dewelopera – wtedy środki przekazywane będą regularnie na jego konto). Kolejne transze przesyłane mogą być na konto osobiste wraz z udokumentowanym postępem prac budowlanych. 

W transzach wypłacane są również inne kredyty, np. studencki. Uczniowie mogą liczyć na regularne wypłaty określonej wysokości w trakcie trwania roku akademickiego.

Wypłata kredytu konsolidacyjnego

W zależności od wysokości pozostających do uregulowania zobowiązań, bank wypłaci kwotę kredytu konsolidacyjnego na osobisty rachunek klienta lub bezpośrednio jego wierzycielom

Na konto kredytobiorcy wypłacane są najczęściej kredyty na pokrycie innych zobowiązań, których suma nie przekracza 20 tysięcy złotych (przy czym suma indywidualnego zobowiązania nie powinna przekraczać 5 tysięcy złotych). W przypadku posiadania wyższych zobowiązań, wypłata kredytu odbędzie się na konta wierzycieli. 


Sprawdź również:
Jak poprawnie wypełnić wniosek kredytowy? »
Jak negocjować warunki kredytowania z bankiem? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie