Z okazji nowego roku obniżamy oprocentowanie pożyczki o 50%
RRSO 10,56%
Sprawdź koszty kredytu

Przykład reprezentatywny dla wariantu 10 000 zł na 24 miesiące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 11 083,10 zł, oprocentowanie stałe: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 1083,10 zł (w tym: prowizja: 554,09 zł (5,25%), odsetki: 529,01 zł), 24 równe, miesięczne raty w wysokości 461,79 zł. Kalkulacja została dokonana na 30.12.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Wartość oprocentowania i prowizji jest obniżona o 50% w stosunku do standardowej oferty pożyczki. Pożyczkę na dowód mogą otrzymać osoby mające relację z Bankiem oraz uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Aby otrzymać Pożyczkę na dowód, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

Zwiń

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie netto to płaca brutto pomniejszona o sumę odprowadzanych przez pracodawcę składek, czyli świadczeń na ZUS, świadczeń na NFZ oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?
O jakie składki pomniejszyć płacę brutto, by dowiedzieć się, ile zarobimy?
  • płaca brutto
  • wynagrodzenie netto
  • składki na ubezpieczenia socjalne
  • świadczenie na NFZ
  • zaliczka na podatek dochodowy

Wynagrodzenie netto i płaca brutto

 

Wynagrodzenie brutto to określona umową kwota, którą pracownik otrzymuje za świadczenie pracy w zależności od swoich umiejętności, doświadczenia, rodzaju wykonywanych zadań i pełnionych funkcji oraz sytuacji ekonomicznej zatrudniającego. Kwota ta to wynagrodzenie podstawowe plus wszystkie obowiązkowo odprowadzane składki, a także wszelkiego rodzaju niepodlegające opodatkowaniu nagrody jubileuszowe, premie czy odprawy emerytalne. Oznacza to w praktyce, że płaca brutto podana w umowie nie będzie nigdy tą, którą otrzymamy „na rękę” – zarobki netto będą zawsze niższe niż wskazana na papierze kwota.

 

Wynagrodzenie netto

 

Kwota, jaką uzyskamy za wykonywaną pracę, to wynagrodzenie brutto pomniejszone o sumę odprowadzanych przez pracodawcę składek, czyli świadczeń na ZUS, świadczeń na NFZ oraz zaliczki na podatek dochodowy. W rozumieniu kodeksu pracy odprowadzane przez pracodawcę z naszej płacy brutto składki również są wynagrodzeniem za pracę, którą wykonujemy – są one bowiem odkładane na przyszłą emeryturę czy też umożliwiają korzystanie ze służby zdrowia w ramach NFZ.

 

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

 

W pierwszym kroku musimy ustalić, jaka jest nasza podstawa wymiaru, a więc wynagrodzenie brutto (pamiętajmy, że oprócz płacy podstawowej składają się na nie również premie, nagrody, wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny, dodatki za pracę w nocy, ekwiwalent za urlop, kwota przyznawana za okres choroby czy niezdolności do pracy itd.).

 

Wynagrodzenie brutto pomniejszamy najpierw o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, a więc:

 

  • Kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne, wynoszącej 19,52% i pokrywanej w połowie z budżetu pracodawcy, a w połowie z wynagrodzenia brutto pracownika (9,76% z naszej płacy brutto),
  • Kwotę składki na ubezpieczenie rentowe, wynoszącej 8% i pokrywanej w 6,5% z budżetu pracodawcy, a w 1,5%z wynagrodzenia brutto pracownika (1,5% z naszej płacy brutto),
  • Kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe, wynoszącej 2,45% i pokrywanej w całości z wynagrodzenia brutto pracownika.

 

Razem: 13,71% (9,76% + 1,5% + 2,45%) z wynagrodzenia brutto pracownika

 

Kwota, którą otrzymamy po pomniejszeniu wynagrodzenia brutto o składki na ubezpieczenia społeczne stanowić będzie podstawę do wyznaczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosić będzie 9% z obliczonej wcześniej sumy.

 

Zaliczka na podatek dochodowy

 

W kolejnym etapie należy wyznaczyć, jaką zaliczkę zapłacimy na podatek dochodowy

 

W tym celu musimy pomniejszyć kwotę przychodu (wynagrodzenie brutto po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne) o koszty jego uzyskania, wynoszące odpowiednio: 

 

  • 112,25 PLN dla osób pracujących w miejscu zamieszkania oraz
  • 139,06 PLN dla osób, które do pracy muszą dojechać.

 

Jeśli otrzymany w ten sposób dochód nie przekracza 85528 złotych w skali roku, obowiązuje nas stawka podatku dochodowego wynosząca 18%.

 

Pomniejszamy więc dochód o podatek dochodowy, a następnie o kwotę wolną od podatku (ustawowe 46,33 złotych miesięcznie). Uzyskany wynik to zaliczka na podatek dochodowy, nie uwzględniająca jednak składki zdrowotnej. W tym momencie musimy więc ponownie ją wyznaczyć, tym razem bazując na stawce 7,75% od podstawy wymiaru. Otrzymaną kwotę należy odjąć od wyliczonej poprzednio zaliczki na podatek. Dopiero teraz otrzymujemy zaliczkę, która rzeczywiście zostanie pobrana z wynagrodzenia brutto.

 

Wynagrodzenie netto to kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o obliczone w opisanych wyżej krokach składki. Aby dowiedzieć się, ile dostaniemy na „rękę”, musimy więc odjąć od płacy brutto sumę składek na ubezpieczenia socjalne, NFZ i zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Sprawdź również:

Od czego zależy wynagrodzenie brutto w Polsce? »

Pensje pod lupą - Jak zmieniły się Twoje zarobki w ciągu ostatnich 5 lat? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie