Jak poprawnie czytać i wypełnić PIT-11?

Czym jest PIT-11, kiedy się do wypełnia i jak poprawnie interpretuje? Warto znać odpowiedzi na te pytania, aby łatwo i szybko rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Jak poprawnie czytać i wypełnić PIT-11?
Przewodnik po deklaracji podatkowej

Czy jest PIT-11?

PIT-11 jest dokumentem, który wypełnia płatnik w celu rozliczenia się z fiskusem. Formularz zawiera informacje na temat dochodów i zaliczkach, które zostały pobrane na podatek dochodowy w konkretnym roku podatkowym.

Warto wiedzieć, że na podstawie PIT-11 podatnik sporządza tzw. zeznanie roczne.

 

Jaka jest funkcja PIT-11?

Dzięki temu dokumentowi, urząd skarbowy kontroluje podstawy podatku oraz zaliczki. Poza tym dane pochodzące z tego formularz oraz innych dokumentów PIT łącznie dają fiskusowi możliwość sprawdzenia, czy płatnik wywiązał się ze swoich obowiązków w czasie roku podatkowego.

 

Do kiedy mamy obowiązek wypełnić formularz?

UWAGA!
Płatnik ma obowiązek sporządzenia i przekazania PIT-11 do końca lutego każdego roku.

⇒ Sprawdź również: Niedostarczony PIT 11: Jak powinien zachować się podatnik?

 

Krok po kroku: PIT-11

 

NIP i PESEL

 • POZYCJA 1: Wypełnienie formularza zaczynamy od wpisanie numeru identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy (płatnika), czyli tego, który wypełnia PIT.
 • POZYCJE 2 i 3: pozostawiamy puste – zostaną uzupełnione przez urząd skarbowy.
 • POZYCJA 4: to rok, za który będzie złożona deklaracja podatkowa
UWAGA: liczy się pierwszy dzień pracy, a nie data podpisania umowy - pracodawca musi uważać na terminy, ponieważ odprowadza zaliczki za pracownika już od pierwszego dnia wykonywania obowiązków.


 

CZĘŚĆ A. Miejsce i cel składania informacji

 • POZYCJA 5: Wpisujemy konkretny urząd skarbowy, do którego podlega podatnik, czyli pracownik. Nie trzeba wpisywać pełnego adresu urzędu, wystarczy pełna nazwa, na przykład Urząd Skarbowy w Poznaniu. 
 • POZYCJA 6 to inaczej cel składania deklaracji.
  • Przy pierwszym składaniu deklaracji, zaznaczamy pierwszą opcję, czyli numer 1: Złożenie informacji
  • Jeżeli już wysłaliśmy PIT-11 i stwierdziliśmy, że niezbędna jest korekta, wybieramy opcję 2. Korektę informacji.
 

 

CZĘŚĆ B. Dane identyfikacyjne płatnika, czyli pracodawcy

 • POZYCJA 7: stanowi określenie rodzaju płatnika, istnieją dwie opcje:
  1. Osoba niebędąca osobą fizyczną
  2. Osoba fizyczna
 • POZYCJE 8 i 9: uzupełniane są w zależności o rodzaju działalności:
  • 8. To numer REGON, który wypełnia płatnik niebędący osobą fizyczną
  • 9. Imię i nazwisko płatnika, który jest osobą fizyczną oraz data urodzenia
 

 

CZĘŚĆ C. Dane identyfikacyjne podatnika

 • POZYCJA 10 to wskazanie na rodzaj obowiązku podatkowego. Jeżeli pracownik jest rezydentem polskim zaznaczamy rezydent, w momencie nierezydenta zaznaczamy ograniczony obowiązek podatkowy.
 • POZYCJA 11 to wpisanie numeru PESEL albo NIP podatnika.
 • POZYCJE 12-14 uzupełnić należy tylko, jeżeli podatnik posiada zagraniczny numer podatkowy.
 • POZYCJE 15-27 to dane naszego pracownika: imię, nazwisko, data urodzenia, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, a także miejscowość wraz z kodem pocztowym oraz pocztą.
 

 

CZĘŚĆ D. Koszty uzyskania przychodu

W części D zamieszczamy informacje o kosztach uzyskania przychodu, które wynikają z tytułu stosunku służbowego, pracy itd.
 
 • POZYCJA 28 w zależności od tego na ilu umowach zatrudnialiśmy pracownika, zaznaczamy konkretną opcję.
 

 

CZĘŚĆ E. Dochody pracownika i zaliczki

Jeżeli zatrudnialiśmy pracownika tylko na podstawie stosunku do pracy, wypełniamy jedynie pola od 29 do 35.
 
 • POZYCJA 29 – łączna kwota przychodów wraz z podatkiem
 • POZYCJA 30 – łączna kwota kosztów uzyskania przychodów
 • POZYCJA 31 – dochód po odjęciu kosztów z pola numer 30
 • POZYCJA 32 – kwota wolna od podatku (umowy o unikaniu podwójnego podatku albo umowy międzynarodowe)
 • POZYCJA 33 – to określenie zaliczki, którą pobrał płatnik w danym roku

Następnie przejdźmy do pozycji 70. czyli wpiszmy składki na ubezpieczenie społeczne.
 
 • POZYCJA 72 to kolejno składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 

 

Pozostałe części F, G i H

CZĘŚĆ F to informacje o przychodach zwolnionych od podatku, której pracodawca nie ma obowiązku wypełniać.

CZĘŚĆ G stanowi podpis płatnika, czyli pracodawcy, w praktyce często Działu Personalnego bądź Księgowości.

CZĘŚĆ H wypełniania jest przez urząd skarbowy


 

Błędy popełniane przy wypełnianiu PIT-11

 1. Mechaniczne i bezmyślne przepisywanie danych bez ich interpretacji
 1. Podawanie niepotrzebnych informacji:
  • wynagrodzenia za miesiąc grudzień rozliczanego roku w styczniu roku następnego
  • brak podania informacji o składce na ubezpieczenie zdrowotne (pamiętajcie, że podlega odliczeniu od podatku)
 1. Zawyżanie lub obniżanie kosztów uzyskania przychodów

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie