Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Podejmując decyzję o zamknięciu działalności gospodarczej należy dopełnić kilku obowiązkowych formalności.

Jak zamknąć działalność gospodarczą?
Co powinien zrobić przedsiębiorca aby zamknąć swoją firmę?

Zamknięcie działalności gospodarczej nie należy do skomplikowanych zadać i wymaga jedynie wypełnienia wniosku o zamknięcie działalności gospodarczej CEIDG-1, który należy złożyć bezpośrednio w urzędzie dzielnicy lub gminy. 

Firmy posiadające certyfikowany podpis mogą taki wniosek złożyć online, z kolei złożenie takiego dokumentu w postaci listu wymaga poświadczenia notarialnego co do prawdziwości podpisu wnioskodawcy lub wizyty w urzędzie. Wniosek składa się w ciągu 7 dni od daty zamknięcia działalności gospodarczej. Teoretycznie to koniec procedury, w praktyce jednak należy pamiętać o kilku kolejnych krokach.

ZUS i wyrejestrowanie osób ubezpieczonych

Złożenie wniosku o wyrejestrowanie działalności skutkuje powiadomieniem odpowiedniego Urzędu Skarbowego, jednak płatnicy podatku VAT muszą dodatkowo wypełnić wniosek VAT-Z

W przypadku ZUS należy samodzielnie zgłosić wyrejestrowanie ubezpieczonych na druku ZUS ZWUA.

Spisanie majątku firmy

Zamknięcie działalności oznacza również spisanie całego majątku firmy, przy czym dotyczy on jedynie zakupów o wartości powyżej 3 500 zł

  • Tak spisane mienie przedsiębiorca może następnie sprzedać bez konieczności odprowadzania podatku VAT od sprzedanych towarów. 
  • Natomiast środki trwałe, które nie zostały w całości zamortyzowane, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku sprzedaży. 

Wyjątek: sprzedaż środka trwałego po okresie 6 lat od zamknięcia działalności nie podlega opodatkowaniu.

Zamykanie księgi przychodów i rozchodów

Zamknięcie KPiR oznacza także konieczność dokonania spisu, jednak bez uwzględniania środków trwałych. Po zamknięciu KPiR należy wyliczyć podatek dochodowy, który należy zapłacić do dnia 20. kolejnego miesiąca po zamknięciu działalności (w przypadku firmy rozliczającej się z podatku co miesiąc) lub kolejnego kwartału (w przypadku rozliczania się co kwartał).

Zamykanie kas fiskalnych

Firmy handlowo-usługowe, które korzystały z kasy fiskalnej, muszą ją zamknąć w obecności pracownika urzędu skarbowego

Uwaga: Jeśli przedsiębiorca korzystał z kasy fiskalnej krócej niż 3 lata, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy. 

Po zamknięciu działalności wszystkie dokumenty należy przechowywać przez 5 lat, a dokumentację kadrowo-płacową - przez 50 lat.

Podatki przy zamykaniu działalności

Płatnik VAT dokonuje spisu z natury, a następnie informuje naczelnika Urzędu Skarbowego, jednocześnie ustalając kwotę podatku VAT, który ma być zapłacony. W przypadku nadpłaty występuje do US o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

Warto pamiętać, że zanim przedsiębiorca zdecyduje się na zamknięcie działalności, może ją zawiesić na okres do 2 lat. Jeśli po tym czasie nie dokona zgłoszenia do CEIDG, taka działalność zostanie zamknięta.

Czytaj więcej: 
Czym jest podatek VAT? »
Skala podatkowa czy podatek liniowy? Co wybrać? »
Jak przekonać bank i otrzymać kredyt inwestycyjny dla firm? »
W jakich firmach kasa fiskalna jest obowiązkowa? »
Wskaźniki płynności finansowej firmy »
Jak prawidłowo zamknąć rok podatkowy w firmie? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie