Jak zapłacić mandat?

Rezultat nieostrożności, nieprzyjemna konieczność, często wynik brawury – mandat karny. Jakie za niego zapłacić i o czym pamiętać?

Jak zapłacić mandat?
Rodzaje mandatów i formy ich opłacenia

Na początek warto zaznaczyć, że tryb postępowania dotyczącego mandatów karnych uregulowany jest ustawą z dnia 24.08.2001 roku w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 

Mandat karny i jego rodzaje

Wyróżnić możemy następujące rodzaje mandatów:
 
  1. Mandat kredytowany, czyli taki, który otrzymujemy bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru. Mamy do czynienia z tym dokumentem, kiedy zgadzamy się na jego przyjęcie i tym samym wyrażamy akceptację na przyjęcie winy. Jeżeli nie zapłacimy grzywny w przeciągu siedmiu dni, narażeni jesteśmy na postępowanie egzekucyjne.
  1. Mandat gotówkowy, czyli taki, który opłaca się na miejscu, bezpośrednio po jego otrzymaniu. W naszym kraju wydawany jest tylko osobom, które tymczasowo przebywają w Polsce i nie mają stałego zameldowania.
  1. Mandat zaoczny, czyli dokument, który wysłany jest drogą pocztową w momencie, kiedy ukarany nie był obecny bezpośrednio w czasie stwierdzenia wykroczenia. Jeżeli nie opłacimy mandatu, automatycznie ryzykujemy skierowaniem sprawy do sądu.
 

Jakie są obowiązki funkcjonariusza, który wystawia mandat?

Pamiętajmy o tym, że każdy wystawiający mandat ma obowiązek określenia wysokości kary, a także dokładnego opisania wykroczenia. Bardzo istotnym jest poinformowanie sprawcy o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i jej potencjalnych skutkach prawnych.

Jeżeli nie zgadzamy się z domniemanym zarzutem, mamy prawo odmowy przyjęcia mandatu.

 

Jak zapłacić mandat?

Mandaty kredytowane powinny być opłacane na oryginalnych formularzach (odcinki A i B) w dowolnej placówce pocztowej, w banku, a także w formie przelewu bankowego.

Mamy również możliwość zapłaty za wystawiony mandat przez internet. Decydując się na przelew elektroniczny, pamiętajcie o tym, aby podać następujące informacje:
 
  • Konkretny numer konta bankowego, który znajdziecie na druczku
  • Adres
  • Jako tytuł przelewu wpiszmy serię i numer mandatu oraz dodatkowo można imię i nazwisko
  • Kwota zapłaty za mandat, która podana jest na druczku
 

Mandat na raty?

Czy możemy zapłacić mandat w częściach?

Okazuje się, że tak. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, w którym określimy należność i rodzaj ulgi, która nam przysługuje. Ważne, aby zaproponować kwoty oraz daty spłat oraz odpowiednie uzasadnienie. Wspomniany wniosek powinien posiadać wyjaśnienie, dlaczego jednorazowa spłata nie jest w naszym przypadku możliwa.

Warto także dołączyć załączniki: na przykład jeżeli studiujemy dziennie – dodajmy kserokopię legitymacji studenckiej, jeśli uczymy się – warto dołączyć zaświadczenie ze szkoły, a w momencie otrzymywania emerytury czy renty – dokument, który poświadczy wysokość świadczeń.

 

Termin płatności mandatu

Ważne, aby dokonać płatności w przeciągu siedmiu dni od daty wystawienia mandatu.

Nasza rada: Przezorny zawsze ubezpieczony - na wszelki wypadek, radzimy zachować dowód przelewu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie