Jak zarejestrować kupiony samochód?

Nowy samochód nabyty. Kolejnym krokiem jest jego zalegalizowanie. Jakich formalności należy dokonać, aby zarejestrować w Polsce samochód?

Jak zarejestrować kupiony samochód?
Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

Kupno nowego bądź używanego samochodu wiąże się z koniecznością jego rejestracji. Jakich dokumentów będziemy potrzebować i dokąd się udać, by dopełnić wymaganych formalności?

Samochód kupiony w Polsce

W celu rejestracji zakupionego na terenie Polski auta należy udać się do najbliższego starostwa powiatowego lub urzędu miasta, któremu podlegamy.
Urzędnikom przedstawić należy wypełniony wniosek, którego wzór znaleźć można w Internecie lub poprosić na miejscu. W dokumencie podać będziemy musieli m.in. takie informacje, jak:

  • rodzaj i przeznaczenie pojazdu,
  • marka, typ, model, rok produkcji oraz
  • numer karty auta.

Mieć ze sobą będziemy musieli również:

  • dokument potwierdzający naszą tożsamość lub wypis z KRS jeśli reprezentujemy firmę,
  • dowód własności samochodu (może to być wystawiona na nasze nazwisko lub firmę faktura potwierdzająca zakup, orzeczenie sądowe albo umowa o sprzedaż lub zamianę) - pamiętajmy, że w sytuacji, gdy samochód ma współwłaścicieli, będziemy musieli stawić się w urzędzie w komplecie lub z pełnomocnictwem właścicieli nieobecnych,
  • kartę pojazdu i
  • w przypadku aut wcześniej rejestrowanych - dowód rejestracyjny z datą ostatniego badania technicznego oraz tablice rejestracyjne.

Koszt związany z wprowadzeniem samochodu do rejestru to ok 200 zł a opłaty zależy dokonać w kasie urzędu. Na rejestrację pojazdu możemy poczekać nawet 30 dni, dlatego na ten okres samochód zostanie warunkowo dopuszczony do ruchu na bazie tymczasowej decyzji urzędu. W okresie posiadania pozwolenia czasowego, należy aktualizować ubezpieczenie OC, które przedstawić należy przy odbiorze dowodu rejestracji pojazdu.

Gotowy dowód rejestracji samochodu odebrać możemy osobiście w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Pamiętajmy, iż po nowy dowód musimy zgłosić się przed upływem ważności pozwolenia czasowego. 

Samochód kupiony za granicą

W przypadku aut sprowadzanych z zagranicy, w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym oprócz standardowo wymaganych dokumentów okazać będziemy musieli również:

  • potwierdzenie dokonania opłaty recyklingowej oraz
  • zaświadczenie o pozytywnych wynikach badań technicznych wraz z dokumentem pozwalającym na identyfikację auta.

Pamiętaj, iż sprowadzając samochód z zagranicy, opłacić należy również akcyzę oraz odwiedzić Urząd Skarbowy w celu uregulowania kwestii podatkowych.

Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w oryginalnej wersji – w przypadku tych stworzonych w języku obcym konieczne będzie ich przetłumaczenie oraz potwierdzenie z autetycznością.

Podobnie jak w przypadku aut zakupionych w Polsce, samochód sprowadzony z zagranicy zostanie zarejestrowany w przeciągu 30 dni, w którym to czasie korzystać będziemy musieli z tymczasowego dopuszczenia do ruchu.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: