Jak zorganizować ślub cywilny?

Ślub cywilny to wciąż popularna forma wstąpienia w związek małżeński. Jak zorganizować ceremonię?

Jak zorganizować ślub cywilny?
Poradnik dla nowożeńców

Chociaż prawo nie narzuca obowiązku organizacji ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego, wielu z nas decyduje się na taką właśnie formę celebracji wejścia w związek małżeński. O czym warto pamiętać, by ceremonia przebiegła zgodnie z oczekiwaniami?
 

Ślub cywilny krok po kroku

 

Zgłoś się do Urzędu Stanu Cywilnego

Chęć zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego należy zgłosić nie później niż na 31 dni przed planowaną datą zaślubin. W przypadku, gdy określona data będzie zajęta, urząd zaproponuje nowy termin najbliższy wcześniej wybranemu. Jedna wizyta w urzędzie powinna wystarczyć, by dopiąć wszelkich formalności.

Wybierając Urząd Stanu Cywilnego, w którym chcemy wstąpić w związek małżeński, nie musimy kierować się zasadą zameldowania, możemy natomiast wybrać dowolne odpowiadające nam miejsce.

Podczas krótkiej wizyty w urzędzie poprzedzającej dopięcie wszelkich formalności zaręczona para będzie zobowiązana:
 
  • podpisać sporządzane na miejscu zaświadczenie o braku przeszkód stojących na drodze do zawarcia przez parę związku małżeńskiego,
  • dokonać wpłaty oraz
  • zdecydować o nazwiskach przyjmowanych przez małżonków po ślubie.
     
 

Przygotuj wymagane dokumenty

W Urzędzie Stanu Cywilnego wystarczy stawić się na około pół godziny przed planowanym rozpoczęciem uroczystości, mając przy sobie dowód osobisty i skrócony akt urodzenia.

► Rozwodnicy powinni przygotować również skrócony odpis aktu małżeństwa oraz sądowy dokument potwierdzający ustanie związku małżeńskiego z poprzednim partnerem.

► Wdowcy nie powinni zapomnieć o odpisie aktu zgonu małżonka.

► Cudzoziemcy natomiast muszą mieć przy sobie paszport, tłumaczenie aktu urodzenia oraz wydane przez właściwy urząd zaświadczenie o zdolności prawnej do wstąpienia w związek małżeński.

 

Koszt organizacji ceremonii

Ceremonia zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego jest zazwyczaj krótsza od ceremonii kościelnej i trwa około 15-20 minut.

Przed jej zorganizowaniem dokonać musimy odpowiednich opłat:
 
  • opłata skarbowa za przygotowanie aktu małżeństwa wyniesie 84 złote,
  • za każdy odpis niezbędnych dokumentów zapłacimy 22 złote,
  • Polacy wchodzący w związek małżeński poza granicami kraju zapłacą dodatkowe 38 złotych za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do wstąpienia w związek małżeński.

Pary pragnące uniknąć długiego czasu oczekiwania na organizację ceremonii mogą postarać się o uzyskanie wcześniejszego terminu wpłacając dodatkowe 39 złotych. Nieobowiązkowym elementem ceremonii może stać się oprawa muzyczna, za którą zapłacimy około 100 złotych.

 

O czym jeszcze pamiętać?

Osoby wstępujące w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego muszą być pełnoletnie. Niepełnoletni w wieku 16-18 lat muszą w urzędzie przedstawić sądowe zezwolenie na ślub.

Przed ceremonią należy wybrać pełnoletnich świadków, którzy w dniu ceremonii mieć będą przy sobie swoje dowody osobiste. Jeśli wybrany świadek nie mówi po polsku, podczas zaślubin obecny będzie musiał być tłumacz przysięgły wybranego języka obcego.

Cudzoziemcy wstępujący w związek małżeński w polskim urzędzie muszą mieć ważne poświadczenie zameldowania na pobyt tymczasowy na ternie Polski.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie