Jakie wady i zalety ma umowa o dzieło?

Umowa o dzieło, czy umowa zlecenie? Wiele osób zadaje sobie pytanie, który rodzaj zatrudnienia jest korzystniejszy. Postarajmy się więc zrozumieć jakie cechy (wady i zalety) ma praca na umowę o dzieło.

Jakie wady i zalety ma umowa o dzieło?
Jak działa umowa o dzieło?
  • wady umowy o dzieło
  • zalety umowy o dzieło

Umowa o dzieło ma swoich zwolenników i przeciwników. Na jej zawarcie najczęściej decydują się osoby uprawiające tzw. wolny zawód, a także pracująca młodzież i studenci. Przed podpisaniem umowy o dzieło warto poznać jej plusy i minusy.

Umowa o dzieło – jakie niesie korzyści dla pracownika

  • Kiedy na rynku pracy dzieje się różnie, a ciekawą stałą pracę trudno jest znaleźć, taka forma umowy ułatwia podjęcie jednorazowego wyzwania zawodowego. Copywriter, który pracuje jako wolny strzelec, może zredagować mail sprzedażowy i treść ulotek znanej marki dla interesującego pracodawcy, np. liczącej się w branży agencji reklamowej.
  • Wykonawca dzieła może wykonać je w dowolnym miejscu i czasie, pod warunkiem, że z efektów swojej pracy rozliczy się w wyznaczonym terminie.
  • Dzieło może zostać wykonane przez inną osobę niż wykonawca, którego podpis widnieje na umowie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w dokumencie zastrzeżono, że dzieło nie może zostać wykonane przez inną osobę. Np. trudno bowiem oczekiwać, że po zleceniu dzieła doświadczonemu karykaturzyście, zadanie wykona za niego uczeń szkoły plastycznej.
  • Umowa o dzieło to idealna forma zatrudnienia dla tych, którzy nie lubią mieć nad sobą szefa. Nadzór nie zawsze jest komfortowy, a gdy mowa o pracy twórczej, kierownictwo może wręcz przeszkadzać. Np. wzięty grafik stworzy logo szybciej i z większą finezją, jeśli jego praca podlegać będzie ocenie nie na bieżąco, a dopiero podczas przedstawiania sposobu wykonania przedmiotu umowy.

…i jakie stwarza zagrożenia?

  • Zlecający wykonanie dzieła nie ma obowiązku podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli koszty pracy podczas wykonywania dzieła okazały się znacznie wyższe. Jest jednak zobowiązany do zwiększenia stawki, jeśli informacje, które podał przed przygotowaniem kosztorysu, nie pozwoliły na właściwe oszacowanie kosztów. Np. jeżeli artysta wykonujący witraż nie wiedział, że będzie musiał wykorzystać znacznie droższe elementy, niż zakładał, ma prawo wnioskować o podwyższenie stawki.
  • Wykonawcy dzieła nie przysługuje urlop ani dni ustawowo wolne od pracy, a jego wynagrodzenie nie jest chronione przed niewypłacalnością pracodawcy. Nie jest też w żaden sposób zabezpieczony na wypadek choroby czy zajścia w ciążę.
  • Zarówno wykonawca, jak i zlecający dzieło mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Zlecający musi jednak zapłacić za pracę włożoną w wykonanie dzieła do momentu rozwiązania umowy.

Umowa o dzieło jest rozwiązaniem, które ma istotne zalety, ale też wiele wad. Pracując na takich zasadach, można liczyć na swobodę działania, ale jednocześnie nie być w żaden sposób zabezpieczonym na wypadek własnej choroby czy niewypłacalności zlecającego.

 

Sprawdź również:

Jakie wady i zalety ma umowa o pracę?  »

Jakie wady i zalety ma umowa zlecenie?  »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie