Jakie wady i zalety ma umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jako bardzo popularny rodzaj zatrudnienia wcale nie musi być negatywnym rozwiązaniem, Każdy zdaje sobie sprawę z jego wad, dowiedz się jednak więcej na temat zalet!

Jakie wady i zalety ma umowa zlecenie?
Co dobrego da nam umowa zlecenie?
 • zalety umowy zlecenie
 • wady umowy zlecenie

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną zdefiniowaną przepisami Kodeksu Cywilnego (artykuły 734-751). Polega ona na zleceniu wykonania określonych czynności prawnych przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. W odróżnieniu od umowy o dzieło nie ma znaczenia efekt końcowy, lecz samo staranne działanie opisane w umowie. W rozumieniu prawa umowa zlecenie nie jest zatrudnieniem, a jedynie formą współpracy. Umowa zlecenie traktowana jest w praktyce jako jedna z form współpracy i zawierana jest najczęściej w przypadku wykonywania nieskomplikowanych zadań o charakterze usługowym. Jej konstrukcja prawna, łatwość zawarcia i zakończenia oraz sposób rozliczania jest dla pracodawców wygodniejsza i tańsza. Osoba przyjmująca zlecenie nie jest pracownikiem i w związku z tym nie przysługują jej świadczenia przewidziane Kodeksem Pracy. 

Do najistotniejszych wad umowy zlecenie należą: 

 • Możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie (inaczej niż w przypadku umowy o pracę – nie ma tu zastosowania wypowiedzenie, okres ochronny oraz konieczność podania przyczyny zerwania umowy), 
 • Cykliczność i brak gwarancji kontynuacji (zawierana jest zwykle na krótki okres), 
 • Brak obowiązkowych składek na ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczeniu chorobowemu podlegają wyłącznie osoby, które o takie ubezpieczenie wnioskują), 
 • Brak prawa do urlopu oraz wolnych dni, 
 • Brak odszkodowania za wypadek przy pracy, 
 • Odpowiedzialność całym majątkiem za szkody powstałe podczas wykonywania zlecenia (w przypadku wyrządzenia szkody zleceniobiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności z prywatnego majątku).

Dobre rozwiązanie dla „dorabiających“

Umowa zlecenie jest dla wielu osób koniecznością, a nie wyborem. Często pracodawcy obniżając swoje koszty proponują nawiązanie współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Rozwiązanie takie jest bardziej swobodną relacją pracodawcy i pracownika niż umowa o pracę.

Dla niektórych osób zaletami takiego rozwiązania są: 

 • Swoboda wykonywania zlecenia (zleceniodawca formalnie nie może wymagać stałych godzin pracy oraz nie nadzoruje bezpośrednio wykonywania zlecenia), 
 • Możliwość wykonania zlecenia przez osobę zastępującą nas (o ile nie zabrania tego treść umowy), 
 • Swoboda rozwiązania umowy przez zleceniobiorcę, 
 • Wyższe wynagrodzenie netto, 
 • Wypłata może być dokonywana w innym niż miesięcznym cyklu. 

Przed podpisaniem umowy zlecenia należy dokładnie sprawdzić jej brzmienie, bo zapisy w niej zawarte oraz ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygające w przypadku sytuacji spornych. W odróżnieniu od umowy o pracę organem rozstrzygającym spory wynikające z umowy zlecenia jest właściwy miejscowo sąd cywilny.

 

Sprawdź również:

☞ Pomysł na biznes w domu, czyli zostań freelancerem »

☞ Kredyt a umowa zlecenie »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie