Co to jest karta EKUZ

Wyjeżdżając za granicę, często musimy załatwić sporo spraw. Ważno poświęcić chwilę na wyrobienie karty EKUZ i spokojny wypoczynek.

Co to jest karta EKUZ
EKUZ najlepszy na zagraniczną podróż

EKUZ to skrót od Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ten ważny dokument powinien znaleźć się w kieszeni każdego podróżnika. Bez względu na to, czy wyjeżdżamy tylko na wakacje, czy podróże są naszą pasją i regularnym nawykiem.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia opiekę zdrowotną podczas pobytu w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. 

Dzięki tej karcie osoba ubezpieczona ma prawo do skorzystania ze świadczeń medycznych w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia na takich samych zasadach, na jakich obywatele danego państwa w ramach podstawowej opieki medycznej. Leczenie odbywa się wówczas na koszt NFZ

Warto jednak pamiętać, że nie jest to ubezpieczenie turystyczne i nawet posiadanie tej karty nie gwarantuje bezwzględnie wszystkich bezpłatnych świadczeń.

Dla kogo EKUZ?

Właścicielem karty może stać się osoba, która posiada prawo do świadczeń medycznych w swoim kraju. W przypadku Polski może to być osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

To jednak nie wszystko. Kartę mogą również otrzymać:

 • kobiety w ciąży, nawet jeśli nie są ubezpieczone. Wystarczy, że posiadają obywatelstwo polskie, a ich miejscem zamieszkania jest terytorium RP.
 • osoby ubezpieczone jako członkowie rodziny, na przykład: uczniowie (studenci) lub niepracujący współmałżonkowie.

Istotne jest, że karta wydawana jest indywidualnie. Oznacza to, że jeśli wybieramy się na wakacje z dzieckiem, zarówno rodzicie, jak i dziecko muszą posiadać swoją własną kartę EKUZ.

Na ile ważna jest karta EKUZ?

Karta EKUZ wydawana jest na określony czas. Może się on wahać od kilku dni do nawet pięciu lat. Poniżej przedstawiamy poszczególne okresy:

 • 5 lat - emeryci
 • 6 miesięcy – renciści lub osoby, które korzystają ze świadczeń przedemerytalnych
 • 3 miesiące - członkowie rodziny ubezpieczonego (uczniowie lub niepracujący współmałżonkowie), nieubezpieczone kobiety w ciąży oraz osoby, które dobrowolnie ubezpieczyły się w NFZ
 • 2 miesiące – osoby, które są ubezpieczone w KRUS lub osoby na rencie socjalnej
 • 30 dni - bezrobotni oraz członkowie rodziny bezrobotnych

Bardzo istotny jest jednak fakt, że karta straci ważność nawet przed terminem, jeśli jej posiadacz straci status osoby ubezpieczonej w NFZ.

Jak otrzymać EKUZ?

Aby stać się posiadaczem karty EKUZ, należy złożyć wniosek w odpowiednim oddziale wojewódzkim NFZ. Wniosek można pobrać w oddziale lub wydrukować go ze strony NFZ (www.nfz.gov.pl). Do wniosku nie musimy dołączać zdjęcia. Należy jednak okazać potwierdzenie faktu ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być:

 • RMUA
 • legitymacja emeryta
 • dowód wpłaty składki ubezpieczeniowej
 • zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • legitymacja rencisty
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające rejestrację
 • uprawnienie do ubezpieczenia osoby, która zgłosiła do ubezpieczenia członka rodziny

Na kartę czeka się około 3 dni, choć w przypadku osobistego składania wniosku w jednym z oddziałów wojewódzkich powinniśmy ją otrzymać w ten sam dzień. Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne.

Więcej informacji na temat karty EKUZ można uzyskać na stronie NFZ – www.nfz.gov.pl lub na stronie www.ekuz.info.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Czy w Polsce warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne? »
Co daje ubezpieczenie na życie? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie