Karta kredytowa dla pracowników, czyli przegląd wydatków firmowych

Karta kredytowa dla pracowników jest rozwiązaniem, które coraz częściej stosują pracodawcy. W ten sposób mogą kontrolować i w uproszczony sposób rozliczać wydatki firmowe.

Karta kredytowa dla pracowników, czyli przegląd wydatków firmowych
Jakie korzyści daje karta kredytowa przyznana pracownikowi

Jak korzystać z biznesowej karty kredytowej?

Karta kredytowa przyznawana jest pracownikom głównie na wyższych stanowiskach i oczywiście wówczas, gdy sytuacja tego wymaga. Korzyści z przyznania karty kredytowej są obopólne, odczuwają je zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Jeżeli obie strony przestrzegają zasad, które zostały ustalone przy wręczeniu karty kredytowej, wówczas można się spodziewać łatwiejszej współpracy w zakresie zarządzania wydatkami służbowymi.

Oczywiście pracodawca powinien ustalić jakie zasady obowiązują pracowników, którym przysługuje karta kredytowa: czy np pracownik ma możliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu, która wiąże się z dodatkowymi kosztami, co dzieje się w przypadku zgubienia karty kredytowej. Pozwoli to uniknąć trudnych sytuacji w przyszłości.

Wydatki służbowe pod kontrolą

Ułatwiony zostaje sam proces przyznawania określonej gotówki, niezbędnej na pokrycie wydatków służbowych. Podwładny nie musi za każdym razem przychodzić do pracodawcy z prośbą o udostępnienie wymaganej kwoty. Karta kredytowa daje mu możliwość pokrycia niezbędnych wydatków. Ponadto od razu dysponuje środkami, bez potrzeby wykorzystywania własnych pieniędzy i czekania na ich zwrot od pracodawcy.

Pracodawca może również pełnić kontrolę nad operacjami odbywającymi się za pomocą karty kredytowej. Dzięki temu ma ogólny pogląd na bieżące wydatki. Ponadto może również liczyć na oszczędności, jakie powstają w wyniku operacji bezgotówkowych. Okres na spłatę zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów (odsetek) na karcie kredytowej wynosi przeważnie około 54 dni, co oznacza, że przez ten czas korzysta się z nieoprocentowanego kredytu. W praktyce oznacza to, iż pracodawcy posiadają odroczony termin wykorzystania środków finansowych. Dodatkowo, kiedy pracownik używa karty kredytowej zawsze powinien prosić o wydanie faktury, wówczas pracodawca może zaliczyć wydatki w poczet kosztów uzyskania przychodów i odliczenia podatku od towarów i usług VAT.

Jest to jeden ze sposobów ułatwionej współpracy w zakresie wydatków służbowych. Niewątpliwie przynosi korzyści pracodawcy w sposobie rozliczania podatków jak i w obrębie kontroli finansowej. Ponadto daje większą wygodę pracownikom w zakresie wydatków, jakie ponosi w okresie wykonywania swoich obowiązków.

Czytaj więcej:

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie