Karta płatnicza – budowa

Wszyscy posiadamy karty płatnicze i bardzo chętnie z nich korzystamy. Poznajmy, z jakich elementów składa się każda karta z naszego portfela.

Karta płatnicza – budowa
Analiza anatomiczna karty bankowej

Jak doskonale wiemy, karta płatnicza jest instrumentem bankowym, który służy do dokonywania operacji finansowych. Wydają ją instytucje finansowe, najczęściej banki.

Skupmy się na jej anatomicznej budowie: prostokatny kawałek plastiku, posiadający wymiary 54 milimetry na 86 milimetry. Zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego akurat tyle? Otóż okazuje się, że każda karta płatnicza musi zachowywać normy ISO, czyli normy, które nadawane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
 

Historia karty bankowej

Bardzo ciekawym wydaje się fakt, iż pierwsza karta płatnicza powiła się już w XIX wieku. Przybrała wówczas formę metalowej płytki, która służyła do identyfikacji klientów, którzy pobierali kredyty na zakupy towarów i usług w określonych sklepach.

Aktualnie, jak wspomnieliśmy powyżej, wszystkie karty płatnicze mają standardową formę, czyli obowiązkowo muszą być wykonane z plastiku oraz muszę mieć kształt nie różny od prostokąta i posiadać określone elementy.

Wspomniane wymiary określono już w 1985 roku. Aktem prawnym, który reguluje wymiarykart jest akt ISO 7810.

Prawidłowa karta płatnicza powinna posiadać wymiary: wysokość  53,98 mm, szerokość 85,6 mm oraz grubość 0,76 mm.
 

Podział na tył i przód karty

   

Przednia część, którą posiada każda karta płatnicza to inaczej awers. Składa się z następujących elementów:

 • Obowiązkowy numer karty, czyli numer organizacji i banku, numer karty lub numer konta oraz liczba kontrolna
 • Typowe cechy systemów, czyli logo oraz hologram stowarzyszenia
 • Nazwa i znak firmowy banku
 • Dane właściciela karty, czyli mię i nazwisko posiadacza/okaziciela
 • Bardzo ważny element, czyli termin ważności karty
 • Zasięg karty, czyli określenie, czy karta jest lokalna czy międzynarodowa
 • Określony typ karty
 • Opcjonalnie czasem spotkac można się ze zdjęciem właściciela (okaziciela) karty
 • Mikroprocesor, nazywany smart chipem
 • Symbol płatności zbliżeniowych na kartach przystosowanych do systemu

Każda karta płatnicza posiada także rewers, czyli tylną stronę, na której standardowo znajdują się:

 • Długi pasek magnetyczny z naniesionymi danymi
 • Widoczny pasek, który służy do podpisu klienta
 • Określone informacje od wystawcy, mówiące o tym, czyją własnością jest karta oraz na jaki adres powinna być zwrócona w przypadku zgubienia
 • Kod CVV / CVC do płatności internetowych
 • Czasem można się spotkać także ze zdjęciem posiadacza karty
 

Jaki element jest najważniejszy?

Karta płatnicza to przede wszystkim numer. Indywidualnie nadany, na podstawie którego można ustalić wydawcę, czyli zazwyczaj bank, ale również numer rachunku karty w danym banku. Aby uniknąć niepoprawnego wpisania numeru podczas wprowadzania danych, każdy numer posiada cyfrę kontrolną, która obliczana jest na podsatwie całego numeru. Kiedy wprowadzamy dane, komputer oblicza cyfrę kontrolną i następuje porównanie z cyfrą odczytaną z naszej karty płatniczej.

Prawy dolny róg to logo systemu płatniczego. Oznacza to tyle, że karta należy do określonego systemu bankowego, który akceptuje dany rodzaj płatności.

Innym elementem jest hologram. To nic innego, jak  bardzo cienka, metaliczna folia. Nanosi się na nią za pomocą lasera rysunek lub tekst, który często może sprawiać wrażenie trójwymiarowego. Co ciekawe, po raz pierwszy hologram został zastosowany przez MasterCard. To niezwykle trudny do podrobienia element, który posiada każda karta płatnicza. Z kolei ocena autentyczności może być dokonana bez żadnych specjalistycznych urządzeń.

Jeśli chodzi o nazwę banku, który wydał kartę oraz logo, znajdują się na samej górze karty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wytłoczone na karcie płatniczej imię i nazwisko właściciela karty oznacza tyle, że jest to karta osobista i nie ma możliwości użytkowania przez osoby trzecie

Każda karta płatnicza posiada także okres ważności. Oznacza to, że możemy się nią  każda karta psiada swój okres ważności. Wspomniana ważność trwa przez wyznaczony czas, a data jej ważności powinna być wytłoczona w dolnej części awersu karty.

Budowa karty zawiera także pasek magnetyczny, który zbudowany jest z trzech ścieżek. Mowa tu o równoległych polach magnetycznych, które biegną wzdłuż paska,  to z nich głowica magnetyczna odczytuje dane.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie