Kiedy mogę otrzymać zwrot podatku?

Każdego roku podatnicy próbują obniżyć oddawane fiskusowi pieniądze. Komu przysługuje zwrot podatku po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym?

Kiedy mogę otrzymać zwrot podatku?
W jakich przypadkach dochodzi do nadpłaty podatku dochodowego?
  • podatek dochodowy
  • zwrot podatku
  • Urząd Skarbowy

Z fiskusem, chcąc nie chcąc, rozliczyć musi się każdy. Obowiązek złożenia PITu w Urzędzie Skarbowym dotyczy nawet tych, których dochody w danym roku podatkowym nie wyniosły więcej niż 3091 złotych, a więc nie przekroczyły kwoty ustawowo zwalniającej z konieczności odprowadzenia podatku dochodowego. Niektórych z nas czeka jednak miła niespodzianka – wypłacany w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji zwrot nadpłaconego podatku. Kiedy mamy do niego prawo? Komu przysługuje?

Zwrot podatku za nadpłatę

Nadpłacony podatek wynika bezpośrednio z procedury naliczania i pobierania podatków w formie zaliczkowej. Niezwykle rzadko zdarza się, by metoda obliczania zaliczkowej kwoty podatku i formuła pozwalająca wyznaczyć ostateczną jego wysokość dały pokrywające się w skali 1:1 wyniki

Nadpłatę otrzymamy więc zawsze wtedy, gdy pobrana od nas metodą zaliczki kwota podatku okaże się wyższa od faktycznej sumy podatków wyliczonej dla nas dzięki ostatecznemu wzorowi. 

Różnice wynikają najczęściej z faktu wyliczania zaliczek w oparciu o stopień skali podatkowej przeznaczony dla wyższego niż rzeczywisty progu dochodów.

Kwota wolna od podatku i ulgi

Zwrot podatku otrzyma również każda osoba, której dochody nie przekroczyły 3091 złotych w skali roku. Wyznaczana ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wolna od podatku nie zwalnia z obowiązku rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wiąże się jednak z brakiem konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Na zwrot podatku mogą liczyć również ci, którym przysługują ulgi i odliczenia, takie jak:

  • ulga rodzinna na dzieci,
  • ulga dla osób niepełnosprawnych,
  • ulga na Internet 

W zależności od ich wysokości i rodzaju Urząd Skarbowy może wypłacić nam naprawdę konkretną sumę zwrotu. Pamiętać należy jednak o tym, że w przypadku wielu ulg obowiązują również limity, ograniczające naszą możliwość odliczania kwot nadwyżek.

Nie zapominajmy jednak i o tym, że zaliczkowa forma naliczania podatku może zaowocować niedopłatą. Wtedy to Urząd Skarbowy upomni się o pieniądze.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie