Prawo pracy: Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest legalne?

Pracodawca może wypowiedzieć nam umowę lub rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest legalne?

Prawo pracy: Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest legalne?
Co robić w przypadku naruszenia praw pracownika?
  • wypowiedzenie umowy
  • zerwania umowy
  • sąd pracy

Zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony znajdują się w komfortowej sytuacji. Wypowiedzenie umowy o pracę musi się odbyć według ściśle określonych przez kodeks pracy zasad, których naruszenie skutkuje możliwością skierowania sprawy do sądu.

 

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest legalne?

 

Należy pamiętać o tym, że pracodawca ma dwie możliwości zwolnienia nas z pracy:

 

  • może wypowiedzieć nam umowę (obowiązującym okresem wypowiedzenia jest jeden miesiąc), załączając odpowiednie oświadczenie informujące o przyczynie podjętej decyzji lub
  • rozwiązać umowę z nami bez wypowiedzenia, przyuczając jednocześnie o przysługującym nam prawie do skierowania sprawy do sądu w przypadku, gdybyśmy z decyzją się nie zgadzali.

 

Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia pracodawca może jedynie w wybranych przypadkach, takich jak

1. dopuszczenie się przez pracownika rażącego naruszenia wykonywanych obowiązków (lub ich niedopełnienia),

 

2. utraty uprawnień do wykonywania powierzonej mu pracy z własnej winy lub wykroczenia przeciwko polskiemu prawu, uniemożliwiającego kontynuowanie pracy.

 

Jeśli powyższe warunki zostaną przez pracodawcę spełnione, wypowiedzenie umowy o pracę, podobnie jak jej rozwiązanie bez wypowiedzenia, jest legalne

 

Co robić, gdy wypowiedzenie umowy o pracę nie jest legalne?

 

Jeśli pracodawca, zwalniając nas z pracy, nie zastosuje się do przepisu o konieczności zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenia lub nie poda nam przyczyn uzasadniających podjętą decyzję, możemy skierować wniosek do komisji pojednawczej o wszczęcie postępowania polubownego. 

 

Brak wypracowanego kompromisu skutkuje automatycznym skierowaniem przez komisję sprawy do sądu. Przysługuje nam prawo do powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko na takich samych warunkach jak dotychczas lub ubiegania się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymalibyśmy w okresie wypowiedzenia (decyzję o przysługującym nad zadośuczynieniu podejmie sąd).

 

Sprawdź również:

Prawo pracy: Czy płaca minimalna należy się każdemu pracownikowi? »

Prawo pracy: Kiedy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie L4? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie