Podatek VAT: kiedy warto zostać VAT-owcem?

W jakim przypadku firmie bardziej opłaca się skorzystać ze zwolnienia podatkowego, a kiedy lepiej płacić VAT?

Podatek VAT: kiedy warto zostać VAT-owcem?
Wady i zalety opłacania podatku VAT

Większość przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą lub planujących ją założyć staje przed ważną decycją: być albo nie być VATowcem. Innymi słowy, przedsiębiorca oświadcza czy chce zostać płatnikiem podatku od towarów i usług (podatek VAT), czy woli uzyskać status zwolnionego z podatku. 

Polskie prawo daje większości przedsiębiorców wolność wyboru. Wyjątkiem są bezwzględnie zwolnieni z podatku VAT świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, transportu sanitarnego oraz psychologii.

Bycie tak zwanym VATowcem dla niektórych firm może okazać się bardziej opłacalne niż dla innych. 

Pamiętajmy, że podatek VAT opłacany jest przez konsumenta, firma jedynie przekazuje odpowiednią kwotę do Urzędu Skarbowego. Co jednak w sytuacji, gdy firma również staje się konsumentem? 

Zwolnienie z VAT

Początkujący przedsiębiorcy mogą niemal automatycznie zostać zwolnieni z konieczności odprowadzania podatku VAT. Polskie prawo zakłada bowiem, że firmy, które nie osiągają rocznych obrotów na poziomie przekraczającym 150 tysięcy złotych, mogą skorzystać ze zwolnienia. 

  • Przedsiębiorstwo zarejestrowane w trakcie trwania roku podatkowego podlega przeliczeniu limitu obrotów w odniesieniu do czasu pozostałego do końca danego okresu rozliczeniowego. 
  • Ze zwolnienia skorzystać mogą również ci przedsiębiorcy, którzy, pomimo iż prowadzą działalność od dłuższego czasu, w bieżącym i poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli obowiązującego limitu obrotowego.

Wybór zwolnienia z VAT może okazać się opłacalny dla firm, które interesy prowadzą głównie z osobami fizycznymi lub kontrahentami zwolnionymi z podatku. Ich nieopodatkowana oferta będzie wtedy bardziej konkurencyjna na rynku. Łatwiej również będzie rozliczanie się ze wspólnikami.

Istnieje oczywiście rozwiązanie dla firm, które nie chcą być VATowcami a ich obroty przekroczyły wspomniany limit. W przypadku chęci rezygnacji, konieczne będzie złożenie odpowiedniego druku VAT-R w Urzędzie Skarbowym, potwierdzającego naszą decyzję oraz uiszczenie jednorazowej opłaty 170 zł.

Tak dla VATu

Odprowadzanie podatku VAT może się jednak okazać opłacalne, szczególnie dla firm pragnących współpracować z innymi płatnikami VAT

  • Dzięki statusowi aktywnego płatnika będą one mogły dokonywać odliczeń podatku od wystawianych faktur. Dla firmy odprowadzającej VAT do urzędu bardziej opłacalnym jest skorzystanie z oferty kontrahenta niezwolnionego z obowiązku płatności VAT. 
  • Zachowanie statusu płatnika opłaca się przede wszystkim w branżach opierających działalność na imporcie towarów. Takim firmowm prawo odliczenia podatku VAT związanego z dokumentacją celną.
  • Bycie VATowcem polecane jest również firmom świadczącym usługi opodatkowane na poziomie niższym niż 23%. 
  • Przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność handlową w ramach wspólnoty europejskiej  również powinni rozważyć opłacanie podatku – wewnątrzwspólnotowy podatek VAT zostaje naliczony dopiero wtedy, gdy towar podlega sprzedaży. 
  • Firmy zajmujące się zakrojonymi na szeroką skalę inwestycjami również nie powinny rezygnować z płatności podatku VAT, uzyskana nadwyżka może im bowiem pozwolić poprawić płynność finansową

Kwestie formalne

Płatność podatku VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych. Z jednej strony to dodatkowe obowiązki, z drugiej znaczące ułatwienie w przypadku współpracy z nieuczciwym klientem nieuiszczającym należnych opłat. 

Podatek powinien być opłacany do 25 dnia każdego miesiąca lub w trybie kwartalnym.

Wielu przedsiębiorców skarży się na zawiłe i skomplikowane przepisy określające obowiązki VATowców. Nieścisłości często prowokują błędy związane z zawyżoną kwotą zwrotu podatku lub zastosowania błędnej stawki. Często najbezpieczniejszym wyjściej jest zatrudnienie zaufanego księgowego, który dopilnuje wszelkich kwestii formalnych.

Podjęcie decyzji czy firma powinna zostać VATowcem zależy głównie od prowadzonych interesów i uproszczenia kwestii formalnych z partnerami biznesowymi. Warto przeanalizować wszelkie za i przeciw przed podjęciem decyzji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Co to jest CIT? »
Formy opodatkowania działalności gospodarczej »
Skala podatkowa czy podatek liniowy? Co wybrać? »
Jak płatnik podatku rozlicza się z fiskusem? »
Jak prawidłowo zamknąć rok podatkowy w firmie? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie