Kilka słów o stopach procentowych NBP

Stopy procentowe ustalane przez bank centralny to jeden z czynników wpływających na zmianę sytuacji gospodarczej kraju. W 2012 roku RPP obniżyło stopy procentowe dwukrotnie. Co takie decyzje oznaczają dla kredytobiorców?

Kilka słów o stopach procentowych NBP
Obniżone czy podwyższone - co to oznacza dla nas?

Początek grudnia 2012 roku przyniósł nowe decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która po raz kolejny postanowiła obniżyć obowiązujące stopy procentowe. Powyższa informacja nie zaskoczyła większości ekonomistów, którzy przewidywali zbliżającą się zmianę. Zmiana wywołała jednak uśmiech na twarzach wielu osób, posiadających kredyty w bankach. Spróbujmy zatem dowiedzieć się więcej o stopach procentowych oraz jaki wpływ ich zmiana ma na każdego z nas. 

Co to jest stopa procentowa?

W najprostszych słowach jest to zmienna, która określa procentową wysokość przychodu, który otrzyma osoba udostępniająca swój kapitał innym na określony okres czasu, najczęściej jeden rok. Można zatem powiedzieć, że stopa procentowa to cena, wyrażona w procentach, którą należy zapłacić za pożyczenie czyjegoś kapitału

Istnieją różne stopy procentowe, dla każdej krajowej gospodarki najważniejsze są stopy ustalane przez bank centralny. W Polsce tą funkcję obejmuje wspomniana wcześniej Rada Polityki Pieniężnej, która między innymi wyznacza takie zmienne jak: 

  • stopa redyskontowa – określająca cenę za jaką banki sprzedają papiery wartościowe bankowi centralnemu;
  • stopa lombardowa – wyznaczająca granicę stóp rynku międzybankowego;
  • stopa referencyjna lub repo – regulująca minimalną wartość operacji zachodzących na otwartym rynku; wpływa przede wszystkim na oprocentowanie pożyczek międzybankowych oraz kredytów udzielanych klientom;
  • stopa depozytowa – określająca wysokość oprocentowania 24 godzinnych depozytów, które banki komercyjne składają w banku centralnym.

Co regulują stopy procentowe?

Polityka stóp procentowych w znaczny sposób oddziałuje na aktualną sytuację gospodarczą kraju, dlatego każda zmiana spotyka się z szerokim odzewem ze strony tak analityków, jak i konsumentów, ponieważ bezpośrednio wpływa na ilość udzielanych kredytów

Stopy ustalane przez RPP to główny punkt odniesienia dla wysokości stóp procentowych wyznaczanych przez indywidualne banki. Podniesienie stóp przez bank centralny powoduje wzrost oprocentowania kredytów, natomiast w sytuacji odwrotnej, kredytobiorcy mogą liczyć na lepsze warunki kredytowe. Analiza działań Rady Polityki Pieniężnej pomaga zatem podejmować lepsze decyzje, które mogą wpłynąć na naszą sytuację finansową w przyszłości. 

Obniżka grudniowa to druga w tym roku zmiana wysokości obowiązujących stóp procentowym. RPP podjęła decyzję o zmniejszeniu stóp o kolejne 25 punktów bazowych, co oznacza przede wszystkim konieczność płacenia niższej o 2,5% raty przez osoby posiadające kredyty hipoteczne. Taka decyzja pozytywnie wpływa na polski rynek kredytowy i może pomóc w zwiększeniu popytu konsumenckiego. 

Sprawdź również:
Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego? »
Czym jest oprocentowanie nominalne kredytu? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie