Kredyt obrotowy, czyli jak poprawić płynność finansową firmy

Kredyt obrotowy może być jednym ze sposobów na poprawę kondycji finansowej firmy. Zanim jednak przedsiębiorstwo popadnie w długi, warto zapobiec ewentualnym problemom związanym z płynnością.

Kredyt obrotowy, czyli jak poprawić płynność finansową firmy
Kredyt, faktoring czy windykacja?

Sukces przedsiębiorstw będzie w wielu przypadkach uzależniony od kondycji finansowej oraz umiejętności radzenia sobie z chwilowymi problemami gotówkowymi. Często zdarza się, że firma musi czekać na zapłatę za towary czy usługi od klienta, lecz obowiązki wobec dostawców także muszą zostać spełnione. Brak płynności może wpłynąć na utratę zaufania wobec klientów i instytucji finansowych. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, przedsiębiorstwo sięga po kredyt obrotowy. Jest to najpopularniejsza forma wybierana przez firmy, jednakże warto poznać inne sposoby poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 

 

Jak NIE utracić płynności finansowej? 

 

FAKTORING

 

Kredyt obrotowy nie jest jedynym wyjściem z problemów finansowych przedsiębiorstwa. Coraz popularniejszy staje się faktoring czy chociażby korzystanie z usług firmy windykacyjnej. Faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przez faktoranta, czyli firmę faktoringową lub bank, od faktora czyli przedsiębiorstwa. Faktorant pobiera za usługę odpowiedni procent i przejmuje na siebie odpowiednie wierzytelności. W ten sposób przedsiębiorstwo otrzymuje należności przed terminem, a także może przenieść ryzyko niewypłacalności na bank.

 

WINDYKACJA

 

Innym rodzajem radzenia sobie z niewypłacalnością dłużników jest windykacja, mająca na celu zlecenie firmie zewnętrznej egzekucję należności wobec przedsiębiorstwa. Firmy windykacyjne prowadzą dwa rodzaje usług, w zależności od charakteru należności. Może to być windykacja polubowna, polegająca na monitorowaniu spłaty należności oraz kontroli klienta, oraz windykacja sądowa odnosząca się do sytuacji, w których dłużnik nie współpracuje z firmą i nie zamierza polubownie załatwić sprawy związanej z należnościami.

 

Lepiej zapobiegać niż się zadłużać

 

Zanim jednak przedsiębiorstwo będzie musiało starać się o kredyt obrotowy, czy szukać innego sposobu na problemy z płynnością, ważne będzie jej utrzymanie i podejmowanie środków przeciwdziałających kłopotom. Ważne jest monitorowanie kosztów, a często redukcja kosztów stałych może odpowiednio poprawić kondycję przedsiębiorstwa. Kontrola aktywów trwałych, dokładne dobieranie partnerów handlowych czy negocjacje terminów będą zasadnicze w przeciwdziałaniu kłopotom z płynnością finansową.

 

Czytaj więcej:

Kredyt obrotowy - porównanie ofert banków »

Kredyt obrotowy dla firm - na co zwrócić uwagę? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie