Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

W wielu firmach zdarzają się kłopoty gotówkowe, ale na szczęście istnieje wiele sposobów radzenia sobie z tym problemem. Jednym z nich może być kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Problemy finansowe w firmie?

 Czym jest kredyt obrotowy?

 

Kredyt obrotowy jest kierowany do firm i ma na celu finansowanie bieżącej działalności jednostki. Klient indywidualny nie będzie mógł wystąpić do banku z wnioskiem o kredyt tego typu. Jest on uznawany za kredyt krótkoterminowy, gdyż generalnie banki przyznają kredyt obrotowy na rok. Mamy kilka form kredytu obrotowego dostępnych na runku:

 

  • w rachunku bieżącym,
  • w rachunku kredytowym

 

Innym podziałem jest:

 

  • odnawialny,
  • nieodnawialny.

 

Kredyt w rachunku bieżącym polega na tym, że bank przyznaje firmie limit debetowy na rachunku bieżącym. Dzięki temu, przedsiębiorstwo w razie zatorów pieniężnych, np. przy braku gotówki na zakupione materiały, może skorzystać z linii kredytowej. Każda kolejna wpłata na konto firmie będzie w pierwszej kolejności spłacała saldo ujemne rachunku. Kredyt w rachunku bieżącym może zostać jedynie przyznany w banku, w którym firma posiada konto, w odróżnieniu od kredytu w rachunku kredytowym. 

 

Warunki otrzymania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

 

Banki będą wymagały od firmy prowadzenie rachunku w danej instytucji finansowej kilka miesięcy, minimalnie będą to 3 miesiące. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie na podstawie dokładnej analizy przedsiębiorstwa, a konkretnie jego zdolności kredytowej, obrotów, wysokości i rodzaju zabezpieczeń oraz jego potrzeb kredytowych.

 

Koszt kredytu obrotowego i spłata

 

Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o wartość stawki WIBOR oraz marżę banku. Odsetki są naliczane automatycznie od wartości faktycznego zadłużenia i spłacane na bieżąco z rachunku, przy każdym zasileniu konta przez wpłatę lub przychodzący przelew zewnętrzny.

 

Kredyt obrotowy dla firm to proste i pomocne rozwiązanie, które może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej oraz uniknąć pewnych chwilowych problemów finansowych w przedsiębiorstwie. Kredyt oborotowy udzielany jest na prostych zasadach i nie wymaga wielu formalności.

 

Więcej informacji o finansach firmy:

Zagrożona płynność finansowa firmy - co zrobić? »

Jakie korzyści daje kredyt obrotowy dla firmy? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie