Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy to spore ułatwienie dla początkujących małych przedsiębiorców. Na czym polega?

Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy to szczególna forma odroczenia terminu zapłaty podatku, pozwalająca na mniej obciążające dla portfela poprzez rozłożenie go na raty. Komu przysługuje i jak skorzystać z takiego kredytu?
 

ABC kredytu podatkowego

 

Kredyt podatkowy dla początkujących

Kredyt podatkowy zwalnia podatnika z konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy w pierwszym roku podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest to więc świetna opcja dla początkujących przedsiębiorców, zapewniająca mniejsze obciążenia finansowe prowadzonej działalności.

Kredyt podatkowy znosi też z podatnika obowiązek wykazania podatku dochodowego w rozliczeniu pierwszego roku działalności oraz spłaty naliczanego od kwoty wypracowanego w tym czasie dochodu podatku.

Biorąc pod uwagę koszty założenia działalności oraz częsty brak początkowej płynności finansowej, takie rozwiązanie może okazać się niezmiernie ważne w budżecie młodych przedsiębiorców.

 

Dla kogo kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy to produkt kierowany do niedużych przedsiębiorstw i działających na rynku podmiotów, które:
 
  • po raz pierwszy rozpoczynają swoją przygodę z biznesem w pozarolniczych formach aktywności,
  • posiadają status małego przedsiębiorstwa,
  • zatrudniają nie mniej niż 5 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz
  • osiągają miesięczne dochody nie niższe niż 1000 euro.

Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z kredytu podatkowego muszą też, zgodnie z założeniami ustawy, przez pierwszy rok podatkowy prowadzenia działalności gospodarczej rozliczać się z fiskusem korzystając ze skali podatkowej. W kolejnych latach, jeśli tylko będę mieli na to ochotę, mogą zostać objęci 19% podatkiem liniowym.

 

Jak korzystać z kredytu podatkowego?

► Okres objęty kredytem podatkowym to rok następujący bezpośrednio po roku, w którym przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej aktywności gospodarczej, o ile nie był to okres krótszy niż 10 miesięcy w jednym roku.

Jeśli działalność prowadzona była krócej, termin skorzystania z kredytu podatkowego przesunie się na kolejny rok.

Podatek odroczony regulowany będzie w okresie pięciu następujących po sobie lat podatkowych. Obowiązkiem przedsiębiorcy po okresie zwolnienia jest złożenie w urzędzie skarbowym specjalnego formularza CIT-8, w którym wykazujemy należny podatek.

Korzystanie z kredytu podatkowego jest równoznaczne z koniecznością poinformowania o zwolnieniu urzędu skarbowego. Przedsiębiorca złożyć musi oświadczenie o przysługującym mu prawie do odroczenia zapłaty podatku. Dokument musi dotrzeć do fiskusa do 20 dnia pierwszego miesiąca w roku podatkowym objętym kredytem.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie