Kredyt studencki a niezaliczona sesja

Czy żak, który nie zaliczy semestru lub roku na uczelni wciąż ma prawo otrzymywać kredyt studencki? Co dzieje się z długiem, gdy student zostanie z uczelni wyrzucony?

Kredyt studencki a niezaliczona sesja
Jak ważny jest status studenta?

Przyznawany na preferencyjnych warunkach kredyt studencki to coraz popularniejsza forma finansowania kształcenia wyższego, często związanego z pobytem z dala od rodzinnego domu. Zasady jego otrzymywania w kolejnych transzach równej wysokości są proste. Co dzieje się jednak, gdy studentowi nie uda się zaliczyć semestru? Czy kredyt studencki nadal będzie mu przysługiwać?

Kredyt studencki a warunek

W oczach banku niezaliczenie jednego semestru czy roku studiów nie jawi się jeszcze tragedią. Kredyt studencki wypłacany jest nadal, zgodnie z warunkami umowy. Kontynuacja wypłacania kolejnych transz kredytu odbywa się bowiem nie w oparciu o przedstawienie ważnych dokumentów potwierdzających zaliczenie egzaminów i wpisanie na kolejny semestr nauki, ale na postawie okazania legitymacji studenckiej, a ta zachowuje swoją ważność dopóki student kontynuuje kształcenie – nawet warunkowo.

Jeśli jednak brak zaliczenia zaowocuje koniecznością powtórzenia całego semestru lub roku studiów, a więc, w praktyce – wydłużeniem okresu pobierania nauki, należy o tym bank bezzwłocznie poinformować.

Zgodnie z zasadami umowy o kredyt studencki jego spłata rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu uczelni wyższej. Niezaliczenie sesji może skutkować wydłużeniem tego czasu o kolejny rok, bank będzie więc wypłacał pożyczkę rok dłużej, automatycznie przesuwając o rok również termin spłaty. Wiąże się to, oczywiście, również ze wzrostem kosztu samego kredytu.

Niezaliczona sesja egzaminacyjna

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy student zostanie z uczelni wyrzucony. W takim przypadku, nie mogąc posłużyć się już legitymacją studencką uprawniającą do pobierania kolejnych transz finansowania, kredytobiorca przystąpić będzie musiał do spłaty zadłużenia już w kolejnym miesiąciu po ogłoszeniu skreślenia go z listy studentów. Naliczane w tej sytuacji oprocentowanie będzie stanowiło 0,75 stopy redyskontowej określonej przez Radę Polityki Pieniężnej. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie