Kredyty hipoteczne w 2016 roku

Potencjalni kredytobiorcy powinni wziąć pod uwagę zmiany, które wejdą wraz z rozpoczęciem 2016 roku. Kredyty hipoteczne wymagać będą wyższego wkładu własnego.

Kredyty hipoteczne w 2016 roku
Nadchodzące zmiany w otrzymaniu kredytu hipotecznego

Jeżeli planujecie sfinansować kredytem 90% ceny mieszkania, radzimy się pospieszyć! Od nowego roku będziecie musieli zaangażować więcej własnych środków albo pogodzić się z dodatkowymi kosztami. Od 2016 roku banki będą wymagały znacznie wyższego wkładu własnego, a co za tym idzie o kredyty będzie ciężej.

Przypominamy, jakie cechy charakterystyczne posiada kredyt hipoteczny:

Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium naszego kraju. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej (nazywany jest wówczas budowlano-hipotecznym).

Kredyty hipoteczne i procenty

Na przełomie lat minimalna wysokość wymaganego wkładu własnego rośnie. W 2014 roku wynosiła 5%, w tym roku 10%, a od stycznia przyszłego roku osiągnie już 15%

Wkład własny to dodatkowa forma zabezpieczenia nie tylko kredytu hipotecznego, ale również interesów kredytobiorcy, którzy dzięki dołożeniu osobistych środków ma do spłaty niższe zobowiązanie. Wymagania dotyczące wkładu własnego określa Komisja Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Rekomendacji S. 

Zmiany w kredytach hipotecznych

W 2017 roku banki będą oferować kredyty hipoteczne wyłącznie na 80% wartości nieruchomości. Innym określeniem spotykanym przy wysokości finansowania jest LTV, czyli z angielskiego Loan to Value. Jednak ci, którzy nie będą w stanie spełnić tego warunku, dostaną pewne możliwości.

Warto pamiętać, że bezwględnie wymagany wkład do kredytu to 10% wartości nieruchomości. Brakującą część wkładu będzie można pokryć dodatkowym zabezpieczeniem.

Dodatkowe zabezpieczenie

W momencie chęci otrzymania kredytu w 2016 roku, a nasze oszczędności nie osiągają 15% ceny mieszkania, będziemy mieli kilka możliwości:

  • Jako zabezpieczenie bank będzie mógł przyjąć brakujące 5% w postaci blokady środków na rachunku bankowym. Jeżeli posiadamy zatem pieniądze w banku, zostaną one poniekąd „zamrożone” w celu zabezpieczenia.
  • Innym typem zabezpieczenia będzie zastaw na papierach wartościowych. Mowa jednak tylko i wyłącznie o papierach emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP. W praktyce są to na przykład obligacje skarbowe.
  • Trzecią opcją mogą być środki zgromadzone na IKE i IKZE, czyli mówimy o III filarze systemu emerytalnego.
  • Kolejną możliwością są ubezpieczenia, czyli tradycyjne rozwiązanie dla osób, które starają się o kredyty hipoteczne.

Wszystkie trzy z wymienionych możliwości są dla potencjalnych kredytobiorców bardzo atrakcyjne – środki, które mają zabezpieczyć brakujący wkład własny, w dalszym ciągu należą do nas (chociaż nie możemy nimi czasowo dysponować) i są w stanie przynosić zysk.

Koszty związane z kredytem hipotecznym

  • Prowizja bankowa.
  • Ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd).
  • Koszty notarialne.
  • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości.
  • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki).
  • Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku (coraz częściej i chętniej stosowane przez banki).


DO PRZECZYTANIA:
Co zawiera wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego? »
Jak ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości? »
Jak zaplanować remont mieszkania? »
Jak przygotować dom jednorodzinny przed zimą? »
Nowelizacja ustawy o programie Mieszkanie dla młodych »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie