Kto wypełnia deklarację PIT 37?

Deklaracja PIT 37 jest najczęściej wypełnianym rozliczeniem podatkowym przez osoby fizyczne. Warto więc zapoznać się z jej kształtem!

Kto wypełnia deklarację PIT 37?
Najczęściej wypełniana deklaracja, czyli PIT 37

Generalnie po zakończeniu roku podatkowego, pracownicy wypełniają jedną deklarację, w której rozliczają swoje dochody za poprzedni rok. Powstaje pytanie, którą deklarację powinniśmy wypełnić?

 

Kto składa PIT 37?

 

Pit 37 jako najczęściej sporządzany jest składany do urzędu skarbowego przez:

 

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
  • podatników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło oraz zlecenia i innych kontraktów
  • uzyskujących przychody z emerytur oraz rent krajowych, a także świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
  • osoby, które otrzymują dochody z zasiłków z zakładu ubezpieczeń społecznych i środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Funduszu Pracy
  • stypendystów
  • osoby otrzymujące dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych
  • otrzymujące należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach produkcyjnych zajmujących się rolnictwem czy innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
  • osoby otrzymujące należności z tytułu umowy akwizycyjnej

 

A co ze skalą podatkową przy PIT 37?

 

Należałoby dodać, że deklaracja ta jest wypełniana jedynie przez osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatników. Ponadto, PIT 37 jest składany wyłącznie przez podatników rozliczających się według skali podatkowej podatkiem 18% lub 32%. Nawet jeśli osoba uzyskała dochody rozliczając się przez płatnika, jednak nie były one opodatkowane według tej skali, będzie musiała złożyć inny typ deklaracji. Przychody z zagranicy podatnik rozlicza za pomocą PIT 37 jedynie, jeśli były one rozliczone przez polskiego płatnika.

 

PIT 37 jest wypełniany także przez małżonków, jeśli spełnili pozostałe kryteria wymagane przy tej deklaracji. Należy dodać, iż osoby otrzymujące dochody z kilku miejsc, wśród których jedna opodatkowana jest ryczałtem, musiały będą złożyć dwie osobne deklaracje, np. PIT 37 oraz PIT 28.

 

Czytaj więcej:

PIT 37 - kiedy wypełniamy? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie