Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to wysokość rocznego dochodu zwalniającego nas z konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W tegorocznym rozliczeniu wynosi, podobnie jak rok temu, 3091 złotych. 

Czym jest kwota wolna od podatku?
Kiedy nie zapłacimy podatku dochodowego?

Kwota wolna od podatku, której regulowana mocą ustaw wysokość pozostaje niezmienna od 2009 roku i wynosi 3091 złotych, wskazuje na wartość dochodu, którego nieprzekroczenie w danym roku rozliczeniowym zwalnia nas z konieczności zapłaty podatku, jednocześnie nie znosząc z nas obowiązku wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej.

Podatek a deklaracja

Osoby, których dochód w danym roku rozliczeniowym był mniejszy lub równy kwocie 3091 złotych, zwolnione są  z obowiązku odprowadzenia podatku PIT. 

Obowiązkowe wypełnienie deklaracji uprawnia nas z kolei do otrzymania zwrotu zaliczek na podatek dochodowy, uiszczanych w ciągu roku. 

Kwota wolna od podatku obowiązuje jedynie tych, którzy dokonują rozliczenia z Urzędem Skarbowym na bazie progów podatkowych – nie może więc zostać zastosowana w przypadku ryczałtowców i korzystających z liniowego sposobu rozliczenia z fiskusem.

Dochód zwolniony z podatku

Realny dochód może w praktyce wynieść więcej niż wskazuje kwota wolna od podatku i zachować prawo zwolnienia podatnika z konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. 

  • Dopiero kwota uzyskana po pomniejszeniu dochodu o przysługujące konkretnemu podatnikowi ulgi i koszty uzyskania przychodu nie może przekroczyć 3091 złotych. 
  • Wyznaczana w oparciu o 18% próg podatkowy kwota podatku nie może też wynieść więcej niż 556,02 złotych.

Kwota wolna od podatku rozliczona może zostać albo na podstawie comiesięcznego odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 1/12 z 556,02 złotych lub jej jednorazowego rozliczenia na koniec roku (556,02 złotych).

Obowiązująca w Polsce kwota wolna od podatku jest najniższa wśród wszystkich europejskich krajów stosujących tę procedurę rozliczenia podatkowego. 

Czytaj więcej:
Kwota wolna od podatku niższa od minimum egzystencjalnego? »
Kiedy mogę otrzymać zwrot podatku? »
Czym jest podatek VAT? »
Ulga abolicyjna a abolicja podatkowa »
Deklaracja PIT: kiedy dostaniemy większy zwrot podatku? »
ABC podatków w Polsce »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie