3 rodzaje leasingu: finansowy, operacyjny i zwrotny

Leasing – pomocne rozwiązanie dla początkujących i doświadczonych przedsiębiorców. Czym charakteryzują się poszczególne jego rodzaje?

3 rodzaje leasingu: finansowy, operacyjny i zwrotny
Finansowanie inwestycji bez konieczności angażowania własnych środków finansowych

Gospodarka światowa wyróżnia kilka rodzajów leasingu, czyli możliwości użytkowania danych rzeczy, bez konieczności ich trwałego nabycia.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w polskich realiach są dwa jego rodzaje: finansowy oraz operacyjny. Z kolei leasing zwrotny jest wciąż mało popularny w naszym kraju. Czym więc charakteryzują się poszczególne rodzaje leasingu?
 

CZYM JEST LEASING?

Nazwa leasing pochodzi z języka angielskiego od słowa lease, które dosłownie oznacza nająć, wydzierżawić. Leasing to jeden z typów umów prawa cywilnego. Najprościej mówiąc polega on na tym, że jedna strona tzw. finansujący (leasingodawca) udostępnia drugiej stronie tzw. korzystającemu (leasingobiorcy) określoną rzecz na ustalony okres czasu w zamian za opłaty ratalne tzw. raty leasingowe.   
 
► Umowa leasingu powinna zostać zawarta w formie pisemnej, w przeciwnym razie może zostać unieważniona.  
► Korzyści płynące z leasingu? Leasingodawca otrzymuje gratyfikację pieniężną, natomiast leasingobiorca może rozwijać swoją firmę przy niewielkim nakładzie kapitałowym.  
 

Choć leasing kojarzy się głównie z samochodami, istnieją również inne przedmioty go obejmujące, o których przeczytasz tutaj: 6 przykładów leasingu niesamochodowego.  

 

WYJAŚNIAMY: RODZAJE LEASINGU

 

LEASING FINANSOWY

Leasing finansowy zwany jest inaczej kapitałowym i polega na przekazaniu przedmiotu leasingu w użytkowanie leasingobiorcy, w zamian za określone raty leasingowe. Czas trwania umowy leasingu jest wystarczający na pokrycie całkowitej wartości początkowej przedmiotu.

Cechy leasingu finansowego:
 
 • Określony czas długości trwania umowy - czas umowy jest najczęściej zbliżony do czasu gospodarczej używalności określonej rzeczy;
 • Wraz z zakończeniem umowy, prawa własności do danego przedmiotu leasingu mogą (ale nie muszą) przejść na leasingobiorcę – warunki określane są szczegółowo w zawartej umowie (podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego);
 • Przedmiot leasingu podlega amortyzacji u leasingobiorcy;
 • Rata leasingowa dzieli się na część kapitałową i odsetkową;
 • Podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy.
   
 

LEASING OPERACYJNY

Ten rodzaj leasingu zwany też usługowym, polega na przekazaniu dóbr inwestycyjnych na określony w umowie leasingowej okres czasu. Trzeba mieć tutaj na względzie, że umowny czas jest krótszy, niż przewidywany okres zużycia się danej rzeczy. W wyniku krótkiego czasu trwania umowy leasingu, nie następuje więc pełna spłata ceny nabycia danej rzeczy przez finansującego.

Cechy leasingu operacyjnego:
 
 • Rzeczy będące przedmiotem leasingu posiadają wysoką wartość i mogą być używane przez wielu klientów;
 • Czas trwania umowy to zazwyczaj okres 3-6 lat;
 • Wraz z zakończeniem umowy, przedmiot leasingu zwracany zostaje leasingodawcy bądź może zostać zakupiony przez leasingobiorcę po ustalonej wcześniej cenie powiększonej o podatek VAT;
 • Przedmiot leasingu podlega amortyzacji u leasingodawcy;
 • Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów;
 • Podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z każdą ratą leasingową.
   
 

LEASING ZWROTNY

Jest to najrzadziej spotykana forma leasingu w Polsce, która występuje w przypadku, gdy leasingobiorca nie posiada środków finansowych (których potrzebuje), lecz posiada aktywa trwałe np. w postaci nieruchomości. W tym przypadku leasingobiorca może oddać część swoich środków trwałych leasingodawcy, w zamian za gotówkę, a co więcej wziąć te środki w leasing. Leasingobiorca może więc stać się po części leasingodawcą. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie