Mandat z fotoradaru: jak postępować?

Mandat z fotoradaru to częsta kara za wykroczenia drogowe. Co zrobić, gdy urządzenie zarejestruje nasz błąd?

Mandat z fotoradaru: jak postępować?
Fotograficzna pamiątka za nadmierną prędkość

Jechałeś trochę za szybko i fotoradar zrobił ci pamiątkową fotografię? Co dalej? Jak postępować w przypadku, gdy zostaliśmy złapani na drogowym wykroczeniu?
 

Mandat z fotoradaru – ile to potrwa?

Jeśli fotoradar lub inne urządzenie rejestrujące wykryło postępowanie uprawniające do nałożenia kary na kierowcę, to mandat może zostać wystawiony przez 180 dni od momentu dokonania odczytu z urządzenia. Sądowe przedawnienie karalności nastąpi po upływie roku od momentu popełnienia wykroczenia.

 

Mandat z fotoradaru – proces postępowania


Kierowca pojazdu

Wystawienie mandatu karnego poprzedzi wysłanie do właściciela pojazdu dokumentacji przedstawiającej raport i szczegóły wykroczenia oraz pytanie o kierującego pojazdem w momencie zajścia.
 

Oświadczenie właściciela

Właściciel pojazdu ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i odesłanie go na wskazany adres.

Nieudzielenie odpowiedzi może zostać ukarane grzywną wynoszącą nawet 500 złotych. W przesłanym formularzu dostępne będą 3 oświadczenia – w zależności od tego, kto był kierującym pojazdem w momencie nastąpienia karalnego zdarzenia, wypełnić musimy jedno z nich.
 
  • Pierwsze oświadczenie kierowane jest do właściciela pojazdu, który był jednocześnie kierującym samochodem w momencie odnotowanym przez fotoradar.
  • Drugie oświadczenie kierowane jest do właściciela pojazdu z prośbą o wskazanie, komu zostało powierzone auto. W formularzu wskazać należy dane osobowe kierującego.
  • Trzecie oświadczenie daje właścicielowi prawo niewskazania, kto był kierującym pojazdem.
Wypełnienie pierwszej wersji oświadczenia to dla właściciela pojazdu opcja przyznania się do winy i tym samym przyjęcia mandatu oraz punktów karnych albo nieprzyznania się do winy i odrzucenia mandatu – w drugim przypadku sprawa może zostać skierowana do sądu, a właściciel pojazdu narażony na karę w wysokości nawet 5 tysięcy złotych w sytuacji, gdy sąd uzna zasadność nałożenia mandatu na sprawcę. Złożenie oświadczenia w wersji trzeciej z kolei daje właścicielowi możliwość przyjęcia mandatu na siebie bez wskazywania osoby faktycznie kierującej pojazdem lub odrzucenie przyjęcia mandatu – w tej sytuacji sprawa również może zostać skierowana do sądu.
 

Mandat za fotoradar

Mandat zostanie nałożony po otrzymaniu formularza wskazującego (lub nie) kierującego pojazdem. Pismo zostanie przesłane adresatowi listem poleconym.

Po jego otrzymaniu ukarany ma prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności wykroczenia i odmówić jego przyjęcia. Decyzja o odmowie wpłynie na rozpoczęcie postępowania sądowego.

W przypadku przyjęcia mandatu kredytowanego ukarany ma siedem dni na uiszczenie opłaty w urzędzie pocztowym czy banku. Numer konta wskazany jest na odcinku A i B wystawionego mandatu. Nieuregulowanie kwoty mandatu może skutkować skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie