Mieszkanie dla Młodych 2016

Program Mieszkanie dla Młodych (MDM) działa już ponad dwa lata i dzięki niemu wielu młodych ludzi ma możliwość zakupienia pierwszych własnych czterech kątów.

Mieszkanie dla Młodych 2016
Aktualne zasady przystąpienia do programu dopłat

Czym jest program „Mieszkanie dla Młodych”?

MDM jest programem rządowym, który ułatwia młodym ludziom nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa, która określa zasady programu, została podpisana 27 września 2013 roku. Środki, które przeznacza się na pomoc finansową pochodzą z Funduszu Dopłat.
 
Znowelizowana ustawa dotycząca programu „Mieszkanie dla Młodych” wprowadziła opcję zakupu dowolnej nieruchomości:
 
„Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.” (artykuł 3 ustawy)

Warto pamiętać o tym, że mieszkanie rozumie się jako lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Program „Mieszkanie dla Młodych” to także możliwość budowy domu jednorodzinnego. Wsparcie rządu to otrzymanie zwrotu podatku VAT przeznaczonego na materiały budowlane.

 

Zasady skorzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych”

 1. Z możliwości dofinansowania w ramach tego projektu mogą skorzystać zarówno małżeństwa, jak i single w wieku do 35 lat. Jeżeli nasz mąż/żona mają więcej niż 35 lat, ale my zaliczamy się do wskazanej grupy wiekowej, liczy się wiek młodszego partnera.
 2. Najważniejszym warunkiem skorzystania z programu jest nie posiadanie innego domu czy mieszkania. ( Nie można być właścicielem ani współwłaścicielem).
 3. Dom ma służyć do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a nie na przykład czerpania korzyści majątkowych poprzez wynajem.
 
Uwaga!
Nowe zasady programu „Mieszkanie dla Młodych” określają, że ograniczenia dotyczące 35 lat oraz nieposiadania własnego mieszkania nie obowiązują osób, które wychowują minimum troje dzieci.
 
 

Jakie są możliwości zakupu w ramach programu MDM?

Znowelizowana ustawa wprowadziła opcję zakupu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Dopłata może zostać udzielona w związku z zaciągnięciem kredytu.

Kredyt musi dotyczyć:
 
 • zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, który wnosi się, aby nabyć prawo własności
 

Definicja Mieszkania i limity dopłat

W rozumieniu ustawy, Mieszkanie jest to lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, którego limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 (mieszkania) oraz 100 m2 (domy jednorodzinne). Jeśli wychowujemy trójkę dzieci, limity wzrastają do 85 m2 oraz 110 m2.

Powierzchnia nabywanego mieszkaniu lub domu oraz określona cena zawarta powinna być w umowie o ustanowieniu albo przeniesieniu własności, umowie deweloperskaiej lub umowie przedwstępnej.

Limity wartości lokalu - potencjalna cena nabycia lokalu nie może przekroczyć wartości równej:
 
 • Rynek pierwotny: 1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)
 • Rynek wtórny: 0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)
 
Uwaga!
Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dotyczy gminy, w której położona jest dana nieruchomość.

 

Kredyt w MDM, czyli na co go przeznaczyć?

Razem z wnioskiem o dofinansowanie, konieczne będzie załączenie wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie ma możliwości otrzymania dopłaty bez podpisania umowy kredytowej z bankiem, chyba że wnioskujemy o wsparcie na materiały budowlane – wtedy kredyt hipoteczny nie będzie konieczny.

Z dopłaty można skorzystać, jeżeli kredyt został zaciągnięty na określonych poniżej warunkach:
 
 1. Tylko i wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 2. Kwota w umowie kredytowej to co najmniej połowa ceny nieruchomości.
 3. Kredyt zaciągnięto na co najmniej 15 lat.
 

Jak wylicza się potencjalną wartość dopłaty?

Artykuł 7 ustawy określa, że dofinansowanie wkładu własnego wynosi kolejno:
 
 1. 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
 2. 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
 3. 20% przy dwójce dzieci
 4. 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
 

Mieszkanie dla Młodych w 2016 roku

 

Wstrzymanie naboru wniosków na 2016

Program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że 16 marca 2016 wstrzymano nabór wniosków z prośbą o dofinansowanie wkładu własnego z planowanym terminem wypłaty w 2016 roku, ponieważ przekroczono limit wypłat na ten rok. Rozpatrywane będą jedynie te prośby, które złożone zostały do Banku Gospodarstwa Krajowego do 15 marca tego roku.

Co robić?
Macie dwie możliwości:
 
 • albo wykażecie się cierpliwością i optymizmem i poczekacie na ewentualne zwolnienie limitu na ten rok,
 • albo złożycie zupełnie nowy wniosek, który prezentował będzie zaktualizowane warunki planowanego przedsięwzięcia.

Możecie zmienić datę wypłaty dofinansowania na 2017 rok lub później.

 

Zasady dofinansowanie wkładu własnego po urodzeniu trzeciego dziecka

Pamiętajmy o tym, że pomimo wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie, prośby o pomoc finansową na zakup pierwszego domu będą w dalszym ciągu przyjmowane od rodziców trzeciego lub kolejnego dziecka.

Podobna sytuacja ma miejsce przy wnioskach dotyczących potencjalnego zwrotu VAT na nowych zasadach oraz prośby z planowaną datą wypłaty w latach 2017 i 2018.

UWAGA!
W 2017 roku limit wynosi 746 mln zł, tak więc macie możliwość składania wniosków aż do momentu przekroczenia 50% tej wartości.


Wszelkie informacje na temat programu dopłat znajdziecie na stronie rodzina.gov.pl/mieszkanie

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie