Na czym polega poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu to zobowiązanie się do spłaty cudzego długu w przypadku, gdy dłużnik utraci zdolność regulowania zobowiązania wobec banku. Dlaczego należy zachować ostrożność?

Na czym polega poręczenie kredytu?
Z jakim ryzykiem wiąże się poręczenie kredytu?
  • poręczenie kredytu
  • zabezpieczenie kredytu
  • odpowiedzialność poręczyciela

Poręczenie kredytu jest rodzajem osobistego zabezpieczenia zadłużenia, dosyć zresztą popularnego w Polsce i stosowanego przy zawieraniu różnego rodzaju umów o kredyt gotówkowy lub pożyczkę. Co oznacza w praktyce?

Co to jest poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu zobowiązuje poręczyciela, który podpisał stosowną umowę lub złożył odpowiedni pisemny wniosek, do

czego? 

spłaty całości pozostającego do uregulowania długu wraz z towarzyszącymi mu odsetkami i kwotą naliczaną za zwłokę w spłacie (o ile w umowie nie postanowiono inaczej) w przypadku, gdy 

kiedy?

gdy dłużnik, z różnych przyczyn, nie będzie w stanie spłacić swojego kredytu. 

Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty długu ze swojego majątku.

Odpowiedzialność poręczyciela

Odpowiedzialność poręczyciela za spłatę kredytu jest wprost proporcjonalna do stanu uregulowania długu:

  • każda wpłata zmniejszająca wysokość zadłużenia ogranicza stopień odpowiedzialności poręczyciela za dług, 
  • każde zaś spóźnienie w dokonaniu wpłaty lub jej zaniechanie, a w konsekwencji zwiększone odsetki oraz koszty wynikające z konieczności dochodzenia przez wierzyciela praw do swoich pieniędzy, odpowiedzialność tę zwiększają.
 

Czy poręczenie kredytu jest ryzykowne?

Poręczenie kredytu, z oczywistych względów, może okazać się dla poręczyciela dość ryzykowne. Szczera chęć pomocy członkowi rodziny lub dobremu koledze proszącemu nas o przysługę może sprawić, że padniemy ofiarą nieuczciwego dłużnika, który, wiedząc, że zadłużenie będzie musiało zostać spłacone przez poręczyciela, świadomie zaprzestanie regulowania kolejnych rat kredytu.

Może się również zdarzyć, że dłużnik, z przyczyn od siebie niezależnych, straci zdolność spłaty pozostającego do uregulowania zadłużenia i obowiązek ten spadnie na poręczyciela

Rada: Warto więc, podpisując umowę poręczenia, zastrzec do jakiej konkretnie wysokości kwoty kredytu poręczamy i co jest jej przedmiotem. Należy też zobowiązać bank do każdorazowego informowania nas o opóźnieniu w spłacie, abyśmy mogli odpowiednio wpłynąć na dłużnika, przymuszając go do uregulowania zadłużenia.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie