Na czym polega ubezpieczenie grupowe kredytu?

Coraz częściej wymogiem stawianym kredytobiorcy przez banki jest koniecznośc zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie grupowe zwykle zwalania z obowiązku szukania żyrantów i poręczycieli. Na czym polega?

Na czym polega ubezpieczenie grupowe kredytu?
Zawarcie umowy kredytowej coraz częściej wiąże się z koniecznością posiadania ubezpieczenia
  • kredyt a ubezpieczenie
  • ubezpieczenie grupowe a indywidualne
  • rodzaje ubezpieczenia grupowego

Obecna sytuacja rynkowa zmusiła banki do szukania dodatkowych gwarancji zabezpieczenia spłaty kredytu. Często warunkiem przystąpienia do umowy kredytowej jest jednoczesne zawarcie umowy z ubezpieczycielem, który, w razie naszej niezdolności do kontynuowania spłaty, pokryje zobowiązania względem kredytodawcy. Zdarza się, że umowa ubezpieczenia jest jedynie dodatkowym zabezpieczeniem spłaty, częściej jednak zwalnia nas z obowiązku szukania żyrantów czy poręczycieli.

Ubezpieczenie kredytu nieobowiązkowe

Pamiętać należy jednak o tym, że zawarcie umowy ubezpieczeniowej nie jest ustawowo narzuconym kredytobiorcy obowiązkiem – zawsze możemy poszukać oferty, w której nie będzie ona wymagana.

Umowy ubezpieczeniowe wymagane przez banki maja najczęściej charakter umowy grupowej – jeśli nie zdecydujemy inaczej, wybierając polisę indywidualną, ubezpieczenie grupowe zostanie przygotowane w oparciu o profil przeciętnego kredytobiorcy, co wiązać się będzie z niższą składką niż ta, którą płacilibyśmy w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, ale jednocześnie, nawet jako osoby młode i cieszące się pełnią zdrowia, zostaniemy przyrównani do średniej charakteryzującej określoną grupę kredytobiorców, zapłacimy więc składkę zawyżoną przez osoby starsze czy schorowane (a więc te, w przypadku których wystąpienie okoliczności uniemożliwiających dalszą spłatę kredytu jest bardziej prawdopodobne).

Ubezpieczenie grupowe kredytu może obejmować następujące obszary:

1. ubezpieczenie grupowe na życie – w przypadku śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel zobowiązany jest do spłaty części lub całości (w zależności od warunków, na jakich zawarta została umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym) zobowiązań kredytobiorcy względem banku o ile bank lub rodzina wystąpią (pisemnie) o tę spłatę i przedstawią akt zgonu;

2. ubezpieczenie grupowe na wypadek inwalidztwa lub utraty zdolności do pracy w wyniku choroby – w przypadku utraty zdolności wykonywania pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku albo choroby ubezpieczyciel zobowiązany jest do całkowitego lub częściowego (w zależności od warunków umowy) pokrycia zobowiązań kredytobiorcy względem banku o ile przedstawione zostaną odpowiednie dokumenty potwierdzające zajście nieszczęśliwego wypadku lub wystąpienie choroby;

3. ubezpieczeni grupowe na wypadek utraty pracy – w przypadku udokumentowanej utraty pracy przez kredytobiorcę zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony (tylko i wyłącznie wtedy, gdy pracownik nie został zwolniony ze swojej winy) ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia części lub całości zobowiązań kredytobiorcy względem banku (zgodnie z założeniami umowy ubezpieczeniowej, najczęściej obejmującej spłatę kliku kolejnych rat kredytu).

Podjęcie decyzji o podpisaniu umowy ubezpieczeniowej warto dokładnie rozważyć. Pomimo nieco wyższych kosztów kredytowych, posiadanie dodatkowego zabezpieczenia na wypadek problemów ze spłatą może przynieść dodatkowe zalety w najmniej spodziewanym momencie.

Sprawdź również:
Kredyt dla bezrobotnych, czyli jakie dochody akceptują banki »
Oddłużanie – prawdy i mity »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie