Na jakie warunki kredytowania może liczyć młoda firma?

Warunki kredytowania dla młodych firm zależą od jej stażu na rynku - im dłużej przedsiębiorstwo prowadzi działalność, tym lepszy kredyt może otrzymać. 

Na jakie warunki kredytowania może liczyć młoda firma?
Czego mogą spodziewać się młodzi przedsiębiorcy starający się o kredyt?
  • start-up
  • kredyt dla firm
  • kredyt inwestycyjny

Młodym firmom o wiele trudniej ubiegać się o bankowy kredyt niż przedsiębiorstwom funkcjonującym na rynku od co najmniej dwóch lat. Często nie mają one jeszcze udokumentowanych dochodów czy odpowiednich zabezpieczeń majątkowych, a pożyczenie pieniędzy firmie nie mającej stabilnej i dającej się przewidzieć sytuacji rynkowej wiąże się z dużym ryzykiem. 

 

Dzięki programom typu JEREMIE, poręczeniom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego czy pojawieniu się banków, których specjalnością stała się obsługa niewielkich przedsiębiorstw (np. BIZ Bank), sytuacja młodych firm uległa poprawie. Na jakie warunki kredytowania mogą liczyć nowe przedsiębiorstwa?

 

Kwota kredytu dla firm

 

Kwota kredytu, jaką banki są skłonne przyznać młodym przedsiębiorcom jest w dużej mierze uzależniona od stażu działalności na rynku. Najtrudniej o znaczącą pożyczkę będzie start-upom, choć i one, pod warunkiem zapewnienie określonej wartości zabezpieczeń rzeczowych, liczyć mogą na kredyt do 350 tysięcy złotych. W przypadku, gdy firma nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, banki nie są skłonne pożyczyć więcej niż 25 tysięcy złotych.

 

Firmy o krótkim stażu działalności mogą liczyć na:

 

  • kredyt do 100 tysięcy złotych w BIZ Banku (o ile udokumentują fakt istnienia na rynku od co najmniej 4 miesięcy), 
  • debet do 20 tysięcy złotych (np. PKO dla firm działających nie krócej niż 3 miesiące) czy 
  • kredyty samochodowe do 200 tysięcy złotych. 

 

Wysokość kredytu, o jaką ubiegać się mogą młode firmy, wzrasta często wprost proporcjonalnie do stażu działalności. Już 12 miesięcy istnienia na rynku upoważnia przedsiebiorstwo do starania się o kredyt samochodowy w BHP w wysokości 800 tysięcy złotych.

 

Inne elementy kredytu dla firm

 

Okres kredytowania w dużej mierze uzależniony jest od rodzaju kredytu oraz stażu firmy. Dzięki działalności instytucji rządowych i unijnych, które oferują poręczenia ryzykownych kredytów dla start-upów, początkujące przedsiębiorstwa mogą liczyć na kredyt wysokości nawet 150 tysięcy złotych przyznawany na okres 60 miesięcy. Kredyty inwestycyjne mogą być zaciągne na dłuższe terminy.

 

Oprocentowanie kredytów dla młodych firm udzielanych w formie limitu w rachunku bieżącym lub karty kredytowej jest wyższe niż przy kredytach i wynieść może nawet 16%. Kredyty inwestycyjne zaciągane na dłuższy czas wiążą się ze znacznie niższymi, jednocyfrowymi stawkami oprocentowania – w BIZ Banku będzie to jedynie 2% dla kredytu w wysokości 20 tysięcy udzielanego na nie więcej niż 10 lat.

 

W wielu przypadkach na lepsze warunki kredytowania mogą liczyć te firmy, które zdecydują się skorzystać również z innych usług banku, w którym starają się o dofinansowanie – założyć w nim konto firmowe czy też skorzystać z usług księgowości.  

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie