Poznaj najważniejsze rekomendacje KNF

Podsumowanie najistotniejszych zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, obowiązujących w Polsce. Czy znasz wszystkie rekomendacje KNF?

Poznaj najważniejsze rekomendacje KNF
Do jakich zaleceń powinny stosować się banki w Polsce?

Czym są rekomendacje KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji państwowej czuwający nad działalnością banków w Polsce. KNF nie ma możliwości głębokiej ingerencji w decyzje podejmowane przez działające na terenie naszego kraju banki, narzuca im jednak zalecenia ostrożnościowe, przyjmujące postać rekomendacji. Przestrzeganie tychże zaleceń ma zapewnić sprawne i bezpieczne prowadzenie bankowej aktywności w Polsce, a ich szczególnym zadaniem jest ochrona klientów bankowych instytucji finansowych.

Rekomendacje proponowane przez KNF nie mają charakteru obowiązującego banki prawa – bliżej im do wskazań i sugestii, nawołujących do prowadzenia uczciwej działalności opartej na dobrych praktykach bankowych.

Jeśli jednak w zapisach rekomendacji umieszczone zostaną konkretne liczby bądź wartości, KNF ma prawo nałożyć na wybrany bank karę finansową wysokości nawet miliona złotych za nieprzestrzeganie sugerowanych zaleceń. Może też wnioskować o odwołanie prezesa konkretnej instytucji.

Spora część rekomendacji ma na celu regulowanie działań międzybakowych czy zarządzanie ryzykiem płynących z inwestycjami oraz płynnością finansową instytucji. Poniżej przybliżamy 4 rekomendacje, które w sposób bardziej bezpośredni dotyczą klientów bankowych.

Najważniejsze rekomendacje KNF

 

Rekomendacja S

Zapisy rekomendacji S zawierają wskazania co do maksymalnej wysokości miesięcznej raty kredytu walutowego udzielanego klientowi przez banki.

Według wskazań rekomendacji:

miesięczna rata, na którą składają się zsumowane wartości wszystkich zobowiązań kredytowych i pożyczkowych konsumenta, nie może przekraczać 42% dochodów przez niego osiąganych.

Rekomendacja S sugeruje też przyjmowanie 25-letniego okresu spłaty kredytu jako bazy do wyliczenie konsumenckiej zdolności kredytowej.
 

Rekomendacja T

Rekomendacja T zaleca bankom szczegółową weryfikację zdolności kredytowej klienta opartą na każdorazowym prześledzeniu jego historii w BIK. Jej celem jest powstrzymanie zadłużeniowej spirali wśród kredytobiorców.

Wskazania rekomendacji T ograniczają wysokość miesięcznej raty kredytu zadłużonego do 50% wysokości jego dochodów netto (w przypadku osób o dochodach wyższych niż średnia krajowa rata wynosić może do 65% miesięcznych dochodów netto klienta).
 

Rekomendacja U

Jedna z nowszych rekomendacji KNF ma na celu ochronę interesów klienta w zakresie bancassurance (ubezpieczeń bankowych).

Zakazuje ona bankom występowania w roli ubezpieczającego i jednocześnie pełnienia funkcji pośrednika ubezpieczeniowego, obarczającego konsumenta podwójnymi kosztami wynikającymi ze sprawowanych funkcji.
 

Rekomendacja D

Nowelizacja Rekomendacji D zawiera zapisy dotyczące usprawnienia ochrony przed ryzykiem związanym z użytkowaniem technologii informatycznych w bankowości. Jej aktualizacja stała się konieczna w momencie rozwoju cloud computingu w instytucjach finansowych.

Głównym celem rekomendacji D jest zwiększenie bezpieczeństwa związanego ze stosowaniem rozwiązań teleinformatycznych oraz poprawne sprawowanie nadzoru nad technologiami. 

Pełna lista rekomendacji KNF dostępna jest m.in. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie