Nieprzerwana płynność finansowa? Wybierz faktoring

Płynność finansowa jest niezbędna w prowadzeniu stabilnej działalności gospodarczej. Faktoring może być metodą jej utrzymania.

Nieprzerwana płynność finansowa? Wybierz faktoring
Faktoring coraz popularniejszym rozwiązaniem dla biznesu
  • faktoring
  • spółka faktoringowa
  • płynność finansowa
  • nieprzeterminowane wierzytelności

Chociaż polscy przedsiębiorcy wciąż wiedzą o faktoringu niewiele, od 2008 roku znaczenie tej usługi finansowej dla firm nieprzerwanie rośnie, zapewniając sobie coraz stabilniejszą pozycję w sektorze transakcji handlowych. Co to jest faktoring i czy faktycznie pomaga on w prowadzeniu niezakłóconej, stabilnej działalności biznesowej, będąc gwarantem nieprzerwanej płynności finansowej?

 

Co to jest faktoring?

 

Zdefiniowany szczegółowo w zapisach Konwencji Ottawskiej z 1988 roku, faktoring jest usługą finansową świadczoną przez 

 

  • faktora, a więc najczęściej bank lub profesjonalnie zajmującą się pośrednictwem w transakcjach handlowych spółkę,
  • klientowi (nazywanemu też faktorantem) – przedsiębiorcy produkcyjnemu czy też firmie usługowej.

 

W ramach umowy faktoringowej instytucja świadcząca wyspecjalizowane usługi finansowe przejmuje na siebie obowiązek egzekwowania kwot należnych faktorantowi z tytułu prowadzonej działalności, wchodząc w rolę pośrednika między firmą a jej kontrahentami.

 

Faktoring a płynność finansowa

 

Płynność finansowa jest firmie niezbędna do przetrwania na rynku i notowania ciągłego, stabilnego wzrostu

 

Faktoring jest jedną z metod jej utrzymania. Nabywając od przedsiębiorstwa prawo do nieprzeterminowanych wierzytelności, faktor zobowiązuje się do finansowania swojego klienta i prowadzenia dla niego sprawozdań dotyczących jego dłużników. 

 

Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorstwo może otrzymać od faktora nawet 90% wysokości kwot, na jakie wystawił faktury swoim klientom świadcząc na ich rzecz usługi (czy też sprzedając im towary) jeszcze zanim należności zostaną uregulowane. Pozostała część sumy trafi na konto firmy w momencie, gdy faktor rozliczy się z kontrahentami swojego klienta. 

 

Spółka faktoringowa przejmuje na siebie jednocześnie również ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa. Firma korzystająca z usług faktoringowych może więc liczyć na natychmiastowe wpływy ze strony faktora, a tym samym finansować bieżącą działalność gospodarczą i regulować własne zobowiązania. Analizy pokazują, że faktoring to nie tylko utrzymana płynność finansowa przedsiębiorstwa, ale również wzrost obrotów firmy.

 

Faktoring szczególnie polecany jest firmom chcącym uniknąć problemu z nieterminowością spłacania faktur. 

 

Więcej o finansach firmy:

Wskaźniki płynności finansowej firmy »

Uproszczone zarządzanie finansami przedsiębiorstwa »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie