Kiedy faktura jest niezbędna?

Wystawienie potwierdzenia wykonanej usługi wraz z warunkami płatności to nic innego jak faktura. Kiedy jednak taki dokument jest rzeczywiście konieczny?

Kiedy faktura jest niezbędna?
W jakich sytuacjach przedsiębiorca wystawia fakturę

Faktura to dokument potwierdzający dokonanie transakcji, a jej brak może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Chociaż istnieją sytuacje, w których wystawienie dokumentu nie jest wymagane, w uniknięciu problemów z pewnością pomoże zapoznanie się z okolicznościami czyniącymi jego posiadanie koniecznym. Kiedy faktura jest niezbędna?
 

Obowiązek wystawienia faktury

 

Faktura dla firmy

Faktura dokumentująca dokonaną transakcję musi zostać wystawiona przez wszystkich czynnych zarejestrowanych podatników VAT w sytuacji, gdy stroną umowy jest inna firma.

 

Faktura dla prywatnego odbiorcy

Chociaż ustawa nie narzuca na zarejestrowanych podatników VAT konieczności wystawiania dokumentu potwierdzającego transakcję w przypadkach, gdy jej odbiorcami są osoby prywatne, faktura może okazać się konieczna, jeśli druga strona wyrazi chęć jej otrzymania.

Narzuconym prawnie obowiązkiem jest natomiast wystawienie faktury osobom prywatnym w przypadku sprzedaży wysyłkowej poza terytorium kraju.

 

Faktura dostawców usług ciągłych

Podmioty świadczące swoje usługi w sposób ciągły, na przykład dostawcy Internetu czy telewizji kablowej, mają obowiązek wystawienia nie mniej niż jednej faktury za wykonanie usługi na koniec każdego z wyznaczonych umową okresów rozliczeniowych.

 

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT

Zgodnie z ustawą firmy zwolnione z VAT niezależnie od przyczyn wyłączenia oraz statusu odbiorcy transakcji nie muszą wystawiać faktur, chyba że strona umowy wyrazi chęć jej otrzymania. W innym wypadku wystarczy potwierdzenie w postaci rachunku.

 

Pamiętaj - Brak faktury to przestępstwo

Niewystawienie faktury w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna w większości przypadków traktowane jest jako przestępstwo – faktura jest bowiem dokumentem bezpośrednio wpływającym na podatkowe zobowiązania podmiotu. Brak odpowiedniej dokumentacji dokonywanych transakcji może zostać ukarany grzywną wysokości do 180 stawek dziennych. Niższa kara spotka tych, których przewinienie sąd uzna nie za przestępstwo, a wykroczenie.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie