Co wyczytasz z numeru PESEL?

Czego można dowiedzieć się, rozkładając na czynniki pierwsze numer identyfikacyjny PESEL?

Co wyczytasz z numeru PESEL?
Numer PESEL rozszyfrowany!

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, pozwala na identyfikację osób zamieszkujących na terenie Polski stale lub tymczasowo. O PESEL mogą starać się osoby przebywające w Polsce powyżej dwóch miesięcy. 

Prowadzony od 1979 roku rejestr jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli. Obejmuje 11 cyfr o niepowtarzalnym układzie. PESEL nadawany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od kilku lat jest niezbędną informacją, potrzebną do załatwienia wielu spraw związanych nie tylko z administracją rządową. 

Jakie informacje można wyczytać z PESELu?

Data urodzenia

Pierwsze sześć cyfr tworzących numer PESEL jest nośnikiem informacji o dacie urodzenia obywatela, przy czym dane odnoszące się do stulecia zakodowane są w polu miesiąca. 

 • Przykładowy ciąg cyfr 700101 oznacza osobę urodzoną pierwszego stycznia 1970 roku. 

PESEL pozwala na zróżnicowanie pięciu stuleci

 • Osobom urodzonym w latach 1900-1999 odpowiada zapis miesiąca urodzenia zgodny z kalendarzowym odpowiednikiem (01 – 12). 
 • Oznaczenie miesiąca urodzenia w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899 to numer miesiąca powiększony o 80 (np. dla osoby urodzonej w styczniu 1820 roku będzie to 81), 
 • W przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099 numer miesiąca powiększony o 20 (i tak osoba urodzona w styczniu 2010 roku będzie miała 21 w miejscu MM swojego numeru PESEL).
 • Osoby, które urodzą się w latach 2100-2199, oznaczone zostaną miesiącem powiększonym o 40.
 • Miesiąc urodzonych w latach 2200-2299 powiększony zostanie o 60.

Płeć

Kolejne trzy cyfry numeru identyfikacyjnego PESEL oznaczają numer serii. 

Dziesiąta cyfra numeru pozwala natomiast ocenić, czy jego posiadacz jest kobietą czy mężczyzną. 

 • Cyfry 0,2,4,6 i 8 odpowiadają obywatelom płci żeńskiej, 
 • cyfry nieparzyste natomiast (1,3,5,7,9) – męskiej.

Poprawność numeru PESEL

Ostatnia, jedenasta cyfra, generowana jest na podstawie poprzednich dziesięciu i świadczy o poprawności numeru

 • Aby sprawdzić poprawność numeru należy w pierwszej kolejności każdą z kolejnych dziesięciu cyfr numeru PESEL przemnożyć przez, odpowiednio, 1,3,7,9,1,3,7,9,1,3.
 • Po zsumowaniu otrzymanego wyniku, ostatnią cyfrę odejmujemy od 10, uzyskując wynik różny od cyfry kontrolnej (jedenastej), oznacza to, że numer PESEL zawiera błąd lub jest nieważny. 

Zmiana numeru PESEL

PESEL najczęściej przyznawany jest jednorazowo i służy posiadaczowie przez całe życie. Nowy numer ewidencyjny można jednak uzyskać, gdy:

 • konieczna jest zmiana daty urodzenia, która zarejestrowana została z błędem,
 • konieczne jest poprawienie płci osoby, ze względu na wcześniejszą pomyłkę lub jej zmianę,
 • numer zawiera przypadkowy bądź celowy błąd (np. w sytuacji chęci ukrycia tożsamości).

Rejestr PESEL

W rejestrze wraz z numerem ewidencyjnym oraz informacjami w nim zawartymi, spisane są również:

 • dane osoby zarejestrowanej oraz jej rodziców,
 • obywatelstwo, 
 • miejsce urodzenia, 
 • numer aktu urodzenia,
 • stan cywilny,
 • w przypadku osób w związkach małżeńskich: numer aktu jego zawarcia oraz dane rodowe małżonka,
 • adres i data zameldowania na pobyt stały,
 • stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
 • dane aktualnego dowodu osobistego
 • data zgonu oraz numer aktu zgonu

Numer PESEL jest prawdziwą bazą informacji, nie tylko związanych z naszą datą urodzenia. Pamiętajmy, iż brak poprawnego numeru uniemożliwia załatwienie wielu "codziennych" spraw w Polsce. 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Zmiany w 2015 roku? Oto lista marcowych nowelizacji »
Co to jest karta EKUZ »
Zgubiony dowód osobisty - co robić? »
ABC Karty Dużej Rodziny »
Wszystko, co warto wiedzieć o ZUS »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie