ABC obligacji państwowych

Szukając alternatywnego sposobu na oszczędzenie pieniędzy, często odnosimy się do obligacji państwowych. 

ABC obligacji państwowych
Bezpieczny sposób na oszczędzenie pieniędzy

Obligacje państwowe, obok lokat bankowych uznawane są za najbezpieczniejszą formę inwestowania pieniędzy. Panująca obecnie niepewność na rynkach finansowych, związana z problemami gospodarczymi największych światowych gospodarek takich jak strefa euro czy USA skłania wielu inwestorów do rezygnacji z bardziej ryzykownych instrumentów inwestycyjnych na rzecz bezpiecznych, choć mniej zyskownych obligacji.

Co to jest obligacja państwowa?

Obligacja państwowa to nic innego jak papier dłużny, na podstawie którego dany kraj pozyskuje środki pieniężne na sfinansowanie wydatków publicznych (np. na oświatę lub budowę dróg) lub po prostu na pokrycie deficytu budżetowego. Kupując obligację inwestor pożycza więc państwu pieniądze, w zamian za co ma obiecany po określonym czasie zwrot kapitału wraz z odsetkami, który jest dla inwestora zyskiem. Emitentem obligacji w Polsce jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów.

Jakie są rodzaje obligacji i jaki oferują zysk?

Obligacje należą do instrumentów długoterminowych, co oznacza, że okres inwestycji trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. W obrocie dostępne są obligacje hurtowe dla inwestorów instytucjonalnych oraz obligacje detaliczne dla inwestorów indywidualnych. Przykładowa oferta obligacji Skarbu Państwa (stan na czerwiec 2015r.) obejmuje następujące rodzaje obligacji (cena pojedynczej obligacji wynosi w każdym przypadku 100 zł):

  • 2-letnie obligacje DOS z oprocentowaniem stałym 2% i roczną kapitalizacją odsetek,
  • 3-letnie obligacje TOZ z oprocentowaniem zmiennym aktualizowanym co pół roku (w pierwszym okresie rozliczeniowym 2,1%),
  • 4-letnie obligacje z oprocentowaniem zmiennym (w pierwszym okresie rozliczeniowym 2,3%),uzależnionym od poziomu inflacji i marżą gwarantującą zysk,
  • 10-letnie obligacje z oprocentowaniem zmiennym (w pierwszym okresie rozliczeniowym 2,5%).

Analizując powyższą ofertę, już na pierwszy rzut oka widać, że zysk z obligacji jest tym większy, im dłużej trwa okres inwestowania. Zysk zależy także od rodzaju oprocentowania, w związku z czym można rozróżnić następujące rodzaje obligacji:

  • o stałym oprocentowaniu (jest ono z góry określone i nie zmienia się aż do terminu wykupu obligacji),
  • o zmiennym oprocentowaniu (zmienia się ono w okresach naliczania odsetek i zależne jest on różnych wskaźników np. od poziomu inflacji),
  • obligacje zerokuponowe (nie są one oprocentowane, lecz sprzedawane po cenie niższej niż cena wykupu- zyskiem dla inwestora jest różnica w tych cenach).

Gdzie kupić obligacje?

Inwestorzy detaliczni mogą zakupić polskie obligacje państwowe na rynku pierwotnym w następujący sposób:

  • przez Internet (www.zakup.obligacjeskarbowe.pl),
  • przez telefon,
  • w placówkach banku PKO BP lub Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP.

Za obligacje można zapłacić gotówką lub przelewem bankowym, zaś przy zakupie trzeba mieć jedynie dowód osobisty. Istnieje także możliwość zakupu obligacji na rynku wtórnym, jednak wówczas należy posiadać rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim.

Czy warto inwestować w obligacje?

Główną zaletą inwestowania w Obligacje Skarbu Państwa jest niskie ryzyko inwestycyjne, gdyż zabezpieczeniem obligacji jest cały majątek państwa. Niestety w zamian za tak wysoki poziom bezpieczeństwa, inwestor musi się godzić na stosunkowo niski zysk. Oprocentowanie obligacji pozwala na zarobek porównywalny lub nieco wyższy do lokat bankowych, jednak banki rzadko oferują możliwość lokowania pieniędzy na okres dłuższy niż kilka lat. Ponadto przedterminowy wykup obligacji nie wiąże się z utratą odsetek, jak to jest w przypadku większości lokat bankowych.

Źródło: Strona Ministerstwa Finansów http://www.obligacjeskarbowe.pl/

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie