Prawo pracy: obowiązki pracodawcy wobec ZUS

O czym firmy muszą poinformować ZUS? Poznaj obowiązki pracodawcy wobec Zakładu.

Prawo pracy: obowiązki pracodawcy wobec ZUS
Pracodawca a Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zatrudnianie pracowników przez płatnika składek pociąga za sobą szereg obowiązków wobec ZUS. Poznaj najważniejsze z nich.
 

Jakie obowiązki ma pracodawca względem ZUS?

 

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń

Pracodawca musi zgłosić każdego ze swoich podwładnych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wykorzystując druk ZUS ZUA. Na zgłoszenie pracodawca ma 7 dni od momentu nawiązania stosunku pracy z podwładnym.

 

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Mamy pracę dla Ciebie sprawdź >> Pracodawca dokonuje oficjalnego zgłoszenia członków rodziny zatrudnionego do ubezpieczenia zdrowotnego. W zależności do miejsca zamieszkania członków rodziny pracownika, a więc jego dzieci czy małżonka, pracodawca wykorzystać może druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA.

Ten pierwszy kierowany jest do ZUS jeśli członkowie rodziny ubezpieczonego mieszkają w tym samym miejscu, co on, drugi w przypadku, gdy adresy zamieszkania pracownika i członków jego rodziny są różne.

Pamiętajmy, że ubezpieczeniem mogą zostać objęci również rodzice ubezpieczonego pracownika, o ile tworzą wraz z nim jedno gospodarstwo domowe. Dziecko pracownika może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do momentu ukończenia 18 roku życia lub, jeśli kontynuuje naukę, do 26 roku życia.

⇒ Praktyczny poradnik >  Ubezpieczenie zdrowotne dziecka: zasady​

 

Rozliczanie składek za pracownika

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie do ZUS po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego: 
 
  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami miesięcznymi,
  • ZUS RCA z wykazem rozliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
  • ZUS RSA z wykazanymi przerwami w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.
     
 

Informacja o zmianie danych identyfikacyjnych pracownika

Upoluj lepszą pracę Codziennie nowe oferty!>> W przypadku, gdy dane identyfikacyjne pracownika ulegną zmianie w trakcie trwania stosunku pracy z wybranym zatrudniającym, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym ZUS w specjalnym formularzu ZUS ZIUA.

Wysłanie ZUS informacji może być konieczne na przykład w sytuacji zmiany stanu cywilnego pracownika i związanej z tym zmiany nazwiska.

 

Zakończenie współpracy z pracownikiem

W przypadku ustania stosunku pracy z wybranym zatrudnionym pracodawca ma obowiązek poinformować ZUS o rozwiązaniu umowy i związanym z tym wyrejestrowaniem byłego pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Pracodawca powinien wykorzystać formularz ZUS ZWUA.

 

Wyrejestrowanie członków rodziny byłego pracownika

Ustanie stosunku pracy z zatrudnionym oznacza również konieczność wyrejestrowania członków rodziny byłego pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego. W zależności od adresu zamieszkania członków rodziny byłego pracownika pracodawca może użyć formularza ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie