Obowiązkowa rejestracja VAT

Kto ma obowiązek rejestracji jako płatnik podatku VAT? Czy wszyscy początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia?

Obowiązkowa rejestracja VAT
Kto i kiedy musi płacić podatek VAT?

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy muszą nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie aktywnej sprzedaży lub świadczenia usług złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R służący rejestracji podmiotu jako czynnego bądź zwolnionego od konieczności płacenia podatku od towarów i usług. Kto ma obowiązek odprowadzania VAT?
 

Obowiązkowa płatność VAT

Chociaż większość osób rozpoczynających przygodę z własną działalnością przedsiębiorczą może zostać z definicji zwolniona z rozliczania podatku VAT aż do momentu przekroczenia w danym roku podatkowym ustalonego ustawowo progu sprzedaży (od 2011 roku - 150 tysięcy złotych), ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać:
 
  • osoby świadczące usługi prawnicze, doradcze oraz jubilerskie;
  • przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza nie ma swojej siedziby na terytorium Polski;
  • dostawcy wyrobów z metali szlachetnych lub produktów je zawierających;
  • dostawcy towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem energii elektrycznej);
  • dostawcy wyrobów tytoniowych;
  • dostawcy terenów przeznaczonych pod zabudowę;
  • dostawcy nowych środków transportu.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty mają obowiązek rejestracji jako płatnicy VAT. Złożenie formularza VAT-R w urzędzie skarbowym od 2015 roku nie wymaga potwierdzenia, za które przedsiębiorcy musieli wcześniej płacić 170 złotych. Warto pamiętać o tym, że nawet podmioty ustawowo zwolnione z obowiązku rejestracji jako czynni płatnicy VAT mają prawno rezygnacji ze zwolnienia już w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub z początkiem każdego nowego miesiąca.

 

Kiedy należy rozliczyć podatek VAT?

Obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa jednak nie tylko na wyżej wymienionych podmiotach gospodarczych. Również przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mają obowiązek rozliczenia VAT w przypadku, gdy:
 
  • importują towary lub usługi;
  • nabywają prawo rozporządzania towarami transportowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej z innego kraju;
  • dostarczają towary, których podatnikiem jest nabywca lub świadczą usługi, dla których podatnikiem jest usługobiorca.

Wszyscy przedsiębiorcy mający obowiązek rejestracji jako czynni płatnicy VAT mogą też dołączyć formularz VAT-R do składanego w celu rejestracji działalności arkusza CEIDG-1.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie